GUIA DE L'ESTUDIANTAT 2022-2023

L'aula virtual

L'aula virtual és l'espai del Campus on rebràs la docència de les teves assignatures: podràs interactuar amb el professorat col·laborador i amb el conjunt de companys i companyes, accedir a tots els recursos, fer les activitats d'avaluació contínua i consultar les qualificacions.

Què hi trobaré?
Descobreix com és l'aula virtual de les titulacions oficials de la UOC, de quines eines disposes per fer les activitats i quins espais hi ha.
Quan i com accedir a les aules?

Podràs accedir a les aules des de la pàgina d'inici del Campus Virtual o des del botó Aules del menú superior.

 • Si ets estudiant de grau, de màster universitari o del Centre d'Idiomes Moderns, les aules apareixeran al llarg del primer dia del semestre. Recorda que la UOC té dos començaments de semestre (setembre i octubre).
 • Si ets estudiant de màster, postgrau o especialització propis, les aules s'activaran de manera esglaonada durant el semestre. Pocs dies abans del començament de cada assignatura rebràs un avís a la bústia del Campus.
 • Si ets estudiant de cicles formatius d'FP, les aules, anomenades aules de projecte o seminari, s'activaran de manera esglaonada durant el semestre.
Nova aula de Canvas: un entorn d'aprenentatge més flexible, àgil i personalitzat

L'inici del curs 2022-2023 representarà una fita molt rellevant per a la Universitat: per primera vegada, docents i estudiants d'algunes titulacions oficials i de màsters propis faran servir el nou entorn d'aprenentatge de Canvas. Es tracta d'un entorn més modern, potent, fàcil d'utilitzar i flexible que permetrà garantir l'evolució del model educatiu de la UOC.

Els estudiants de formació professional i cursos professionalitzadors ja utilitzen l'aula de Canvas des del curs passat, i enguany s'hi afegeixen vuit titulacions noves:

 • Màster propi. Gestió i Solució de Conflictes.
 • Màster propi. Direcció Executiva d'Empreses (MBA) (UOC, EADA).
 • Postgrau. Diploma de postgrau d'IT Project Management.
 • Postgrau. Especialització de Teràpia Sistèmica Breu.
 • Màster universitari. Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca.
 • Màster universitari. Salut Digital (E-health).
 • Màster universitari. Filosofia per als Reptes Contemporanis.
 • Escola de programació.

El nombre de programes que utilitzen Canvas s'anirà ampliant de manera progressiva, fins que el març del 2024 arribi a la pràctica totalitat dels programes de la UOC. Fins llavors, la resta de programes continuaran fent docència a l'aula virtual de la UOC.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANTAT 2022-2023

La UOC a les xarxes

TOP