GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

L'aula virtual

L'aula virtual és l'espai del campus on rebràs la docència de les teves assignatures: podràs interactuar amb el professorat i amb el conjunt de companys i companyes, accedir a tots els recursos, fer les activitats d'avaluació contínua i consultar les qualificacions.

Què hi trobaré?
Descobreix com és l'aula virtual de les titulacions oficials de la UOC, de quines eines disposes per fer les activitats i quins espais hi ha.
Quan i com accedir a les aules?

Podràs accedir a les aules des de la pàgina d'inici del Campus Virtual o des del botó Aules del menú superior.

  • Si ets estudiant de grau, de màster universitari o del Centre d'Idiomes Moderns, les aules apareixeran al llarg del primer dia del semestre. Recorda que la UOC té dos començaments de semestre (setembre i octubre).
  • Si ets estudiant d'un programa de formació permanent, diploma d'especialització o diploma d'expert, les aules s'activaran de manera esglaonada durant el semestre. Pocs dies abans del començament de cada assignatura rebràs un avís a la bústia del campus.
  • Si ets estudiant de cicles formatius d'FP, les aules, anomenades aules de projecte o seminari, s'activaran de manera esglaonada durant el semestre.

Nova aula de Canvas: un entorn d'aprenentatge més flexible, àgil i personalitzat

El curs 2023-2024 representa una fita molt rellevant per a la Universitat: la majoria de programes que oferim faran docència amb el nou entorn d'aprenentatge de Canvas. Es tracta d'un entorn més modern, amb moltes prestacions, fàcil d'utilitzar i flexible que permet garantir l'evolució del model educatiu de la UOC.

Els estudiants de formació professional i cursos professionalitzadors ja fan servir l'aula de Canvas des del curs 2021-2022.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

La UOC a les xarxes

TOP