GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

Tria què vols estudiar

La UOC respon a les diferents necessitats d'aprenentatge de les persones al llarg de la seva vida mitjançant una oferta formativa extensa, que s'actualitza i s'amplia constantment per incorporar àmbits de coneixement nous. L'oferta actual de la UOC es divideix en graus, màsters universitaris, programes de formació permanent, doctorat, cursos oberts al conjunt de la societat i formació professional en col·laboració amb Jesuïtes Educació.

Graus

Els graus de la UOC són estudis universitaris oficials que ofereixen una formació universitària flexible orientada al món professional. Permeten formar-se amb un mètode d'aprenentatge únic, en el qual l'estudiantat es gestiona el temps amb un acompanyament total dels professors. 

Amb una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS, el pla d'estudis dels graus conté un mínim de 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals almenys 36 estan vinculats a matèries de la branca de coneixement a què s'adscriu el grau.

Consulta l'oferta de graus de la UOC i les seves sortides professionals

 

Màsters universitaris

Els màsters universitaris són estudis universitaris oficials oberts a estudiants amb títol universitari previ que cerquin una formació avançada de caràcter especialitzat en determinats àmbits.

Els màsters universitaris es poden orientar cap a l'especialització acadèmica o professional, o bé cap a la promoció de la iniciació en tasques de recerca. A la UOC, tenen una durada d'entre 60 i 90 crèdits ECTS, que també es poden cursar al ritme de cada estudiant.

Consulta l'oferta de màsters de la UOC i les seves sortides professionals

 

Programes de formació permanent

Els programes de formació permanentdiplomes d'especialització i els diplomes d'expert online de la UOC són programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits en els perfils professionals més valorats.

Han estat concebuts tenint en compte les últimes tendències de la societat. Són, per tant, una eina útil per al teu progrés en el món laboral.

Consulta l'oferta i l'itinerari acadèmic de cada programa

 

Doctorat i transferència

Els programes de doctorat són estudis adreçats a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial mitjançant l'adquisició de competències requerides per obtenir el títol de doctor, màxim nivell d'estudis que la Universitat pot concedir. Els programes de doctorat consoliden el lideratge com a institució pionera a escala europea i referent internacional en aprenentatge en línia.

La UOC també ofereix cinc cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès, que s'adrecen a estudiants de doctorat, investigadors i professorat per impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial. Aquests programes es configuren com una formació de curta durada, centrada en l'aprenentatge i el desenvolupament de competències relacionades amb l'activitat de recerca. L'accés a aquests cursos no està condicionat per requisits específics. 

Consulta els programes de doctorat i transferència 

 

Accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys

Amb la intenció d'afavorir l'accés a la Universitat Oberta de Catalunya per a més grans de 25 i 45 anys, la UOC impulsa el curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat, que prepara per accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau. La finalitat bàsica d'aquest curs de sis mesos de durada és aconseguir uns coneixements que permetin superar la prova d'accés a la universitat.

Informa't sobre el curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat

 

Cursos d'idiomes

L'oferta formativa en idiomes de la UOC permet triar entre més de cinquanta cursos en línia de diferents nivells i durada, per aprendre anglès, francès, alemany, xinès, japonès, català i espanyol.

Els cursos tenen una durada de quatre a vuit mesos i es fan completament en línia. Un cop superats, permeten obtenir el certificat d'idiomes UOC.

Consulta l'oferta dels cursos d'idiomes 

 

FP Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC

Jesuïtes Educació, que ostenta el lideratge acadèmic dels programes, actualment ofereix aquestes titulacions de manera presencial. La UOC proporciona la plataforma, les eines tecnològiques i el suport metodològic necessaris. Amb aquest acord, aquestes dues institucions fan una proposta innovadora d'FP de qualitat que va més enllà de l'oferta actual pel que fa a la metodologia (model educatiu, tecnologia i servei).

Consulta l'oferta d'estudis de formació professional

 

Seminaris i cursos

Els seminaris de la UOC són una experiència àgil de tan sols un mes per aprofundir en àmbits d'interès. Es tracta de càpsules de coneixement relacionades amb la cultura i la societat que permeten endinsar-se en temes vinculats amb l'actualitat. 

Per la seva banda, els cursos professionalitzadors són programes en línia de durada mitjana que ofereixen la possibilitat d'actualitzar les competències professionals més sol·licitades en el món laboral, en un context en transformació contínua. Aquests cursos són una eina efectiva per capacitar-te en àmbits concrets de forma flexible.

Consulta l'oferta de seminaris i cursos

 

Assignatures per cursar lliurement

La UOC també ofereix la possibilitat de cursar lliurement un seguit d'assignatures, sense necessitat de complir requisits d'accés o de fer un programa complet, i amb tots els avantatges de la metodologia de la Universitat.

A banda d'adquirir coneixements específics, les assignatures per cursar lliurement són una bona oportunitat per iniciar-se en el model educatiu de la UOC.

Consulta la llista d'assignatures lliures 

 

Programes de desenvolupament professional

Es tracta de cursos de formació immersius i de curta durada que ofereixen l'oportunitat d'adquirir coneixements universitaris i habilitats per aplicar des del primer moment a la vida professional.

Permeten enfortir les habilitats professionals en les temàtiques més sol·licitades, amb l'acompanyament d'experts en actiu. 

Consulta l'oferta de programes de desenvolupament professional 

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

La UOC a les xarxes

TOP