GUIA DE L'ESTUDIANT 2019-2020

Tria què vols estudiar

La UOC respon a les diverses necessitats d'aprenentatge de les persones al llarg de la seva vida mitjançant una oferta formativa extensa, que s'actualitza i s'amplia constantment per a incorporar nous àmbits de coneixement. L'oferta actual de la UOC es divideix en graus, màsters oficials i programes de doctorat; en màsters, postgraus i especialitzacions propis, i la formació de UOC X, oberta al conjunt de la societat.

Graus

Els graus de la UOC proporcionen una formació d’alt nivell i rigor acadèmic amb la finalitat que l’estudiant obtingui una formació general orientada a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional.

Amb una càrrega lectiva de 180 o 240 crèdits ECTS, els graus de la UOC ofereixen una formació universitària flexible orientada al món professional. El pla d’estudis conté un mínim de 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals almenys 36 estan vinculats a matèries de la branca de coneixement a què s’adscriu el grau.

Consulta l’oferta de graus de la UOC i les seves sortides professionals

Màsters oficials

Els màsters universitaris són estudis amb ple reconeixement oficial, oberts a estudiants amb títol universitari previ i que vulguin una formació avançada de caràcter especialitzat en determinats àmbits.

Els màsters universitaris tenen una doble orientació: a l’especialització acadèmica o professional, o bé a la promoció de la iniciació en tasques de recerca. Tenen una durada mínima de 60 crèdits ECTS que podràs cursar al teu ritme.

Consulta l’oferta de màsters de la UOC i les seves sortides  professionals

Programes de doctorat

Els programes de doctorat són estudis adreçats a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial mitjançant l’adquisició de competències requerides per a obtenir el títol de doctor, màxim nivell d’estudis que la Universitat pot concedir.

La UOC ofereix actualment quatre doctorats en línia que consoliden el seu lideratge com a institució pionera a escala europea i referent internacional en aprenentatge virtual.

Consulta els programes de doctorat

Màsters, postgraus i especialitzacions propis

Amb una experiència dilatada en formació de postgrau en línia i una comunitat de graduats consolidada, la UOC ofereix un ventall ampli d’estudis propis, de diferents àmbits d’interès, orientats a adquirir noves competències professionals.

La UOC ofereix més de 350 programes, compostos per màsters, diplomes de postgrau, especialitzacions i cursos, de tretze àmbits d'interès.

Consulta l’oferta i l’itinerari acadèmic de cada programa

UOC X - Xtended Studies

Xtended Studies agrupa un seguit de programes i cursos oberts a la ciutadania universitària i no universitària; per exemple, cursos d’idiomes, cursos de preparació per a l’accés a la universitat, programes de desenvolupament continu o cicles formatius de grau superior

Aquests programes volen formar les persones al llarg de la vida, de manera inclusiva i independentment de si tenen estudis universitaris previs o no.

Consulta tota l’oferta de UOC X

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2019-2020

La UOC a les xarxes

TOP