GUIA DE L'ESTUDIANT 2021-2022

Tria què vols estudiar

La UOC respon a les diferents necessitats d'aprenentatge de les persones al llarg de la seva vida mitjançant una oferta formativa extensa, que s'actualitza i s'amplia constantment per incorporar àmbits de coneixement nous. L'oferta actual de la UOC es divideix en graus, màsters oficials i programes de doctorat; en màsters, postgraus i especialitzacions propis, i en la formació de UOC X, oberta al conjunt de la societat.

Graus

Els graus de la UOC són estudis universitaris oficials que permeten obtenir una formació general orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional, o bé a la preparació per a una formació avançada més especialitzada mitjançant estudis de màster universitari.

Amb una càrrega lectiva de 180 o 240 crèdits ECTS, els graus de la UOC ofereixen una formació universitària flexible orientada al món professional. El pla d'estudis conté un mínim de 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals almenys 36 estan vinculats a matèries de la branca de coneixement a què s'adscriu el grau.

Consulta l'oferta de graus de la UOC i les seves sortides professionals

Màsters oficials

Els màsters universitaris són estudis universitaris oficials oberts a estudiants amb títol universitari previ i que cerquin una formació avançada de caràcter especialitzat en determinats àmbits.

Els màsters universitaris es poden orientar cap a l'especialització acadèmica o professional, o bé cap a la promoció de la iniciació en tasques de recerca. Tenen una durada d'entre 60 i 90 crèdits ECTS, que podràs cursar al teu ritme.

Consulta l'oferta de màsters de la UOC i les seves sortides professionals

Programes de doctorat

Els programes de doctorat són estudis adreçats a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial mitjançant l'adquisició de competències requerides per obtenir el títol de doctor, màxim nivell d'estudis que la Universitat pot concedir. Els programes de doctorat consoliden el lideratge com a institució pionera a escala europea i referent internacional en aprenentatge en línia.

Consulta els programes de doctorat

 

Cursos d'investigació, transferència i emprenedoria

La UOC ofereix cinc cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès, que s'adrecen a estudiants de doctorat, investigadors i professorat per impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Aquests programes es configuren com una formació de durada curta, centrada en l'aprenentatge i el desenvolupament de competències relacionades amb l'activitat de recerca. L'accés a aquests cursos no està condicionat per requisits específics.

Consulta els cursos disponibles

Màsters, postgraus i especialitzacions propis

Amb una experiència dilatada en formació de postgrau en línia i una comunitat de graduats i graduades consolidada, la UOC ofereix un ampli ventall d'estudis propis, de diferents àmbits d'interès, orientats a adquirir competències professionals noves.

La UOC ofereix més de 350 programes, que inclouen màsters, diplomes de postgrau, especialitzacions i cursos de tretze àmbits d'interès.

Consulta l'oferta i l'itinerari acadèmic de cada programa

 

Màsters oberts

Amb els nous màsters oberts de la UOC, podràs dissenyar el teu màster seguint el teu propi projecte professional a partir de la superació de cursos de postgrau, especialitzacions i diplomes de postgrau al teu expedient, fins a arribar a un mínim de 48 crèdits ECTS. 

Necessitaràs que, com a mínim, 24 crèdits ECTS del teu expedient formin part de l'itinerari dels estudis on vulguis fer el teu màster obert. D'aquesta manera podràs fer el treball final de màster aglutinant tots els coneixements i així obtenir el títol de màster obert.

UOC X - Xtended Studies

UOC X - Xtended Studies agrupa un seguit de programes i cursos oberts a la ciutadania universitària i no universitària, com ara cursos d'idiomes, cursos de preparació per a l'accés a la universitat, programes de desenvolupament professional, cursos professionalitzadors, seminaris o cicles formatius de grau superior de formació professional.

Aquests programes volen formar les persones al llarg de la vida, de manera inclusiva i independentment de si tenen estudis universitaris previs o no.

Consulta tota l'oferta de UOC X

 

Centre d'Idiomes Moderns

El Centre d'Idiomes Moderns és responsable dels cursos d'anglès, francès, alemany, xinès, japonès, espanyol i català que s'imparteixen a la UOC.

Amb l'objectiu de facilitar l'equiparació nacional i internacional dels títols, tota la nostra oferta està adaptada al Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües. Això facilitarà que puguis acreditar els coneixements que tens.

Consulta l'oferta dels cursos d'idiomes

 

Accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Amb la intenció d'afavorir l'accés a la Universitat Oberta de Catalunya per a més grans de 25 anys, hem impulsat el curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat, que prepara per accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau de la UOC. La finalitat bàsica d'aquest curs d'accés a la universitat és aconseguir uns coneixements que permetin superar la prova d'accés a la universitat.

Informa't sobre el curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat

 

Cursos professionalitzadors

Són programes en línia de durada mitjana que ofereixen la possibilitat d'actualitzar les competències professionals més demandades en el món laboral, en un context en transformació contínua. Aquests cursos són una eina efectiva per capacitar-te en àmbits concrets i de forma flexible.

Consulta l'oferta de cursos professionalitzadors 

 

Formació professional

Jesuïtes Educació, que té el lideratge acadèmic dels programes, actualment ofereix aquestes titulacions de manera presencial. La UOC, per mitjà de UOC X - Xtended Studies, proporciona la plataforma, les eines tecnològiques i el suport metodològic necessaris. Amb aquest acord, aquestes dues institucions fan una proposta innovadora d'FP de qualitat que va més enllà de l'oferta actual pel que fa a la metodologia (model educatiu, tecnologia i servei).

Consulta l'oferta d'estudis de formació professional

 

Seminaris d'estiu

Accelera el teu coneixement en els temes que t'apassionen. Els seminaris d'estiu de la UOC són una experiència àgil de tan sols un mes per aprofundir en els àmbits que t'interessen. Càpsules de coneixement relacionades amb la cultura i la societat que t'endinsen en temes vinculats amb l'actualitat. Aprenentatge, entreteniment i creixement personal: tot dins d'aquests seminaris en línia.

Consulta l'oferta de seminaris

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2021-2022

La UOC a les xarxes

TOP