GUIA DE L'ESTUDIANT 2019-2020

Abans de començar...

Consulta les titulacions oficials que t'ofereix actualment la UOC i podràs triar els estudis d'acord amb els objectius personals que vulguis assolir. Abans de matricular-te, el tutor t'orientarà sobre les assignatures que et convé triar i sobre què cal tenir en compte abans de fer la matrícula.

Com s'estructuren les titulacions oficials de la UOC?

Hi ha diferents tipus d’estudis segons la via d’accés i l’objectiu que es vol aconseguir:

  • Graus. Són els primers estudis en accedir a la universitat, amb els quals s’obté una formació de caràcter general. Els títols de grau tenen entre 180 i 240 crèdits ECTS i estan adscrits a alguna d’aquestes branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura. Els plans d’estudis de grau s’estructuren en matèries bàsiques (dins de la branca de coneixement), matèries obligatòries i matèries optatives, a més d’un treball final de grau i pràctiques externes en empreses o institucions.
  • Màsters universitaris. Per a cursar un màster s’ha de tenir un títol universitari oficial de grau o equivalent, ja que el seu objectiu és donar una formació especialitzada o promoure la recerca. Els màsters tenen entre 60 i 120 crèdits ECTS.
  • Doctorats. Són estudis de tercer cicle que tenen per objectiu la formació per a la recerca científica de qualitat i que culminen amb l’elaboració i la defensa de la tesi doctoral.

A l’espai Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis del Campus Virtual pots consultar quines assignatures has de superar per a titular-te, els requisits d’accés, els itineraris, el professorat i les competències que assoliràs en acabar, entre altres informacions.

Si tens cap dubte sobre l'estructura dels teus estudis i quin itinerari has de seguir, recorda que pots comptar amb l'assessorament del tutor.

Què s'ha de fer per a matricular-se?

Un cop hagis fet la sol·licitud d'accés i abans de matricular-te és molt recomanable que contactis amb el tutor. Si emplenes l'enquesta de dades personals, el tutor et podrà conèixer més bé, saber de quant de temps disposes i aconsellar-te en la tria d'assignatures.

A més, és important que tinguis presents algunes recomanacions:

  1. Abans de formalitzar la matrícula, és important que facis la teva proposta de matrícula. El tutor l’analitzarà, podrà fer-te assessorament personalitzat i, finalment, la validarà. A Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis trobaràs tota la informació sobre les assignatures d’aquest semestre i de les que s’oferiran el semestre vinent.
  2. És molt important que consultis els horaris de les proves d'avaluació final abans de matricular-te per a evitar que les proves de les assignatures que triïs s'encavalquin, ja que no s'autoritzarà cap canvi d'horari per encavalcament llevat dels casos previstos per motius justificats.
  3. Si has demanat una avaluació d'estudis previs (AEP) perquè vols convalidar els estudis que has fet anteriorment, no et matriculis de cap assignatura que pugui ser convalidada o adaptada fins que tinguis el resultat de la sol·licitud.

Pots consultar l'estat del procés de matriculació en l'enllaç Tràmits / Matrícula / Matrícula de graus i màster universitàris.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2019-2020

La UOC a les xarxes

TOP