GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

Abans de començar...

Consulta les titulacions que t'ofereix actualment la UOC i tria els estudis d'acord amb els objectius personals que vulguis assolir. Abans de matricular-te, el tutor o tutora t'orientarà sobre les assignatures que et convé triar i sobre què cal tenir en compte abans de fer la matrícula.

Com s'estructuren les titulacions oficials de la UOC?

Hi ha diferents tipus d'estudis segons la via d'accés i l'objectiu que es vol aconseguir:

 • Graus. Són els primers estudis de la universitat, amb els quals s'obté una formació de caràcter general. Els títols de grau tenen 240 crèdits ECTS i estan adscrits a alguna d'aquestes branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura. Els plans d'estudis de grau s'estructuren en matèries bàsiques (dins de la branca de coneixement), matèries obligatòries i matèries optatives, a més d'un treball final de grau i, en alguns casos, pràctiques externes en empreses o institucions.
 • Màsters universitaris. Per cursar un màster s'ha de tenir un títol universitari oficial de grau o equivalent, ja que té l'objectiu de donar una formació especialitzada o promoure la recerca. Els màsters a la UOC tenen entre 60 i 90 crèdits ECTS, i s'estructuren en matèries obligatòries i optatives, i treballs finals de màster. També es poden fer pràctiques.
 • Doctorats. Són estudis de tercer cicle que tenen per objectiu la formació per a la recerca científica de qualitat i que culminen amb l'elaboració i la defensa de la tesi doctoral. Es poden cursar a temps parcial o a temps complet, així com amb modalitat a distància o presencial.

A l'espai Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis pots consultar quines assignatures has de superar per titular-te, els requisits d'accés, els itineraris, el professorat i les competències que assoliràs en acabar, entre altres informacions.
 

Què s'ha de fer per matricular-se?

Un cop hagis fet la sol·licitud d'accés i abans de matricular-te, és molt recomanable que et posis en contacte amb el tutor o tutora. Si emplenes el qüestionari d'ampliació de dades, et podrà conèixer millor, saber de quant temps disposes i aconsellar-te en la tria d'assignatures.

A més, és important que tinguis presents algunes recomanacions:

 1. Abans de formalitzar la matrícula, és important que facis la teva proposta de matrícula (només aplicable als estudis de grau i màster universitari). El tutor o tutora l'analitzarà, podrà fer-te un assessorament personalitzat i, finalment, la validarà. A Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis trobaràs tota la informació necessària sobre les assignatures d'aquest semestre i les que s'oferiran el semestre vinent.
 2. És molt important que consultis els dies de les proves d'avaluació final abans de matricular-te, ja que no s'autoritzarà cap canvi de dia per encavalcament, llevat dels casos previstos per motius justificats.
 3. Si has demanat una avaluació d'estudis previs (AEP), tens previst demanar-la en algun moment o vols convalidar els estudis que has fet anteriorment, no et matriculis de cap assignatura que es pugui convalidar o adaptar fins que tinguis el resultat de la sol·licitud.
   

Pots consultar l'estat del procés de matriculació a l'enllaç Tràmits / Matrícula / Matrícula de graus i màsters universitaris

Com s'estructura la resta de titulacions de la UOC?
 • Programes de formació permanent. Per cursar un programa de formació permanent, has de tenir un títol universitari oficial o acreditar experiència laboral o professional, amb nivell competencial equivalent al nivell de grau. La formació permanent s'estructura en diplomes d'especialització i diplomes d'expert. Tenen entre 10 i 36 crèdits ECTS.
 • Cursos professionalitzadors. Són programes de durada mitjana que ofereixen la possibilitat d'actualitzar les competències professionals més demandades en el món laboral. Aquests cursos són una eina efectiva per capacitar l'estudiant en àmbits concrets i de forma flexible.
 • Formació professional.Són estudis de formació professional basats en "aprendre per saber fer" a partir del desenvolupament de projectes, seminaris, i formació teòrica i pràctica en centres de treball.
 • Accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Si tens cap dubte sobre l'estructura dels teus estudis i quin itinerari has de seguir, recorda que el tutor o tutora et pot assessorar.
 • Cursos d'idiomes. Tria entre més de cinquanta cursos en línea de diferents nivells i durata, per aprendre anglès, francès, alemany, xinès, japonès, català o espanyol.
   

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

La UOC a les xarxes

TOP