Procés participatiu DDDC (Democràcia Digital i Dades Comunes)

El 18 d'octubre es llança un procés participatiu orientat a testejar una nova tecnologia per millorar Decidim i deliberar sobre les polítiques de dades del futur. Aquest procés, liderat per l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) i el grup de recerca CNSC (Tecnopolítica) de l'IN3, s'emmarca en el projecte europeu DECODE (Decentralized Citizen Owned Data Ecosystems), orientat a construir noves estructures legals, tecnològiques i socioeconòmiques que donin un major control a la ciutadania sobre les seves dades i permetin un major benefici comú dels mateixos.

Quan

18/10/2018 - 01/04/2019

Organitza

Universitat Oberta de Catalunya, Institut Municipal d'Informàtica (IMI) i el grup de recerca CNSC (Tecnopolítica) de l'IN3

Programa

El pilot Decode, titulat DDDC (Democràcia Distribuïda i Dades Comunes), és un procés participatiu per innovar en democràcia digital i deliberar i experimentar amb nous models de gestió i explotació de dades en el context de l'economia digital.

Té tres objectius fonamentals:

- Desenvolupar i integrar amb Decidim una nova tecnologia per tal de millorar la participació (en particular, processos associats a la signatura de peticions), garantint una major seguretat, privacitat, transparència i enriquiment amb dades;
Obrir un espai de deliberació entorn de l'estat actual de la gestió de dades personals en la nova economia digital i en la política pública, a escala tant global com local, amb una visió orientat a promoure un major control ciutadà de les dades i la seva explotació en models procomuns (models en els quals les persones que donen les seves dades tenen un control personal i col·lectiu sobre els mateixos, que permeten l'explotació d'aquestes dades per al bé comú);
- Experimentar en la construcció d'un procomú digital durant el procés.

I es desenvoluparà a través de dues modalitats:

- Telemàtica: a través de la plataforma dddc.decodeproject.eu
- Presencial: es faran presentacions i workshops presencials en el Laboratori d'Innovació Democràtica, Sharing Cities Summit i Smart City Expo

El pilot Decode pretén anar a l'avantguarda en diferents aspectes tecno-socials:

- Vanguardia tecnològica: Nou sistema integrat Decidim-DECODE per a processos de presa de decisions més segurs, privats, transparents i amb enriquiment de dades, basada en tecnologies blockchain.
- Vanguardia innovació social: deliberació entre persones expertes, ciutadania i responsables polítics sobre polítiques de dades.
- Vanguardia innovació social: experimentació amb procomuns de dades.

D'entre els aspectes més rellevants del pilot volem destacar els següents:

- La plataforma digital de participació democràtica (Decidim) i la democràcia afronten reptes al voltant de l'autenticació de la identitat digital, la privacitat, la seguretat, la transparència i l'ús de dades en processos participatius. El pilot Decode integra els sistemes Decidim i DECODE per intentar afrontar-los.
- L'economia digital és monopolítica, extreu dades de les usuàries i els fa servir per a fins que van del benefici econòmic a la propaganda o la intervenció política. Aquest pilot integra els sistemes Decidim i DECODE per intentar afrontar-los.
- Hi ha poca consciència i, menys encara, deliberació i intervenció ciutadana sobre les polítiques de dades a la base d'aquesta nova economia digital. El pilot tracta de potenciar la consciència crítica i la deliberació en aquest àmbit.
- Es requereix millorar Decidim i les tecnologies de la democràcia digital, obrir un debat participatiu públic, del qual resultaran diverses recomanacions, influir en la política de dades de la ciutat i més enllà.

Podeu trobar més informació als webs del pilot Decode i el projecte Decode, així com en aquest vídeo explicatiu i a Twitter (@decodeproject y @Tecnopolitica_).

Confirmar assistència

Participa aquí en el procés!