Innovació educativa

La UOC és una universitat innovadora per condició i convicció que assumeix la innovació com a tret identitari i transversal present en totes les seves activitats i processos. L’equip responsable d’impulsar la innovació, integrat en l’eLinC, s’encarrega de detectar, facilitar, redirigir i potenciar les iniciatives innovadores, a més de col·laborar amb els projectes que se’n derivin i de participar-hi.