Anàlisi de l'Aprenentatge i la Docència

Donem suport als processos d'innovació docent promovent la incorporació d'evidències obtingudes a partir de l'anàlisi de les dades en els processos de decisió del personal acadèmic de la Universitat. Per fer-ho, organitzem l'activitat de l'equip de Learning Analytics al voltant de dues funcions:

  • Provisió de dades acadèmiques
    • Com a responsables del DataMart, el repositori institucional de dades sobre l'activitat d'estudiants i docents, donem suport als projectes d'innovació i de recerca que porten a terme els professors i investigadors de la Universitat. Entre d'altres, proporcionem dades sobre l'accés dels estudiants a la Universitat, la matrícula, el seguiment de les avaluacions i els resultats acadèmics que obtenen o l'accés a diferents espais i serveis del Campus Virtual, com ara les aules, els materials docents o els espais d'interacció. També disposem d'informació recollida per altres àrees, com ara les enquestes de satisfacció d'estudiants i docents que administra l'Àrea de Planificació i Qualitat o les dades que l'Àrea de Serveis d'Orientació i Carrera Professional recull sobre els estudiants de nova incorporació.

Per sol·licitar aquest servei, cal emplenar el formulari de Suport a l'ús i l'explotació de dades per a la recerca i la docència que trobareu en aquest formulari.

  • Anàlisi avançada de les dades acadèmiques
    • Treballem amb els registres institucionals per proporcionar evidències que puguin ajudar en els processos de decisió, i tractem de donar resposta a preguntes plantejades per diferents òrgans i comissions directives de la Universitat. Incorporant processos de recerca de forma àgil, dissenyem i executem processos d'avaluació de projectes d'innovació institucional, desenvolupem una visió analítica sobre els assumptes estratègics per a la Universitat i informem de les decisions dels diferents col·lectius implicats a partir de la generació de coneixement nou basat en evidències. Entre d'altres, hem analitzat l'impacte de la pandèmia en els resultats acadèmics dels estudiants, hem avaluat alguns projectes d'innovació institucionals com ESPRIA (adreçat a millorar l'experiència i l'acompanyament dels nous estudiants de grau) o el Repte-Niu i, en especial, dediquem molts esforços a analitzar els factors associats amb l'èxit dels estudiants.