Servei de Learning Analytics

L’eLinC ofereix un servei de recuperació i tractament de dades d’anàlisi de l’aprenentatge (learning analytics) per a la recerca, la millora i la innovació educativa, que inclou informació des de l’any 2007 i proporciona les eines de tractament de dades necessàries per a explorar-la. Se centra en:

 • Suport als experiments en l’àmbit de l’aprenentatge virtual
  • Aquest servei cobreix, entre altres aspectes, la integració d’eines, serveis web i recursos d’aprenentatge en l’entorn educatiu de la UOC i els mecanismes d’anàlisi de l’aprenentatge per a assegurar la recollida de dades durant la fase de pilotatge. També permet el muntatge i la realització d’experiments en altres plataformes i entorns educatius diferents dels de la UOC, sempre que els resultats d’aquests projectes puguin ser emprats a la UOC o tenir-hi impacte.

Per a sol·licitar aquest servei, cal emplenar aquest formulari.

 • Suport a l’ús i l’explotació de dades per a la recerca i la docència
  • La base de dades d’anàlisi de l’aprenentatge* per a la recerca i la docència inclou aquesta informació des de l’any 2007 i proporciona les eines de tractament de dades massives (big data) necessàries per a explorar-la. Aquest servei es dirigeix a:
   • Investigadors que necessitin dades sobre el mateix espai educatiu de la UOC per als seus treballs de recerca.
   • Professorat que es plantegi l’experimentació i l’evolució i millora de les assignatures, programes o graus dels quals són responsables.

Per a sol·licitar aquest servei, cal emplenar aquest formulari.

 • Servei d’assessorament tecnològic en l’àmbit de l’aprenentatge virtual
  • Com a experts en tecnologies d’aprenentatge, en desenvolupament en aquest àmbit i en integració i posada en funcionament d’eines i serveis al núvol que puguin ser emprats en l’aprenentatge virtual, oferim assessorament en projectes d’innovació i recerca aplicada a aquest tipus d’aprenentatge.

Per a sol·licitar aquest servei, cal escriure un correu a l’adreça: elearnlab@uoc.edu.

 

* Totes les dades emmagatzemades en l’anàlisi de l’aprenentatge han estat tractades i emmascarades per tal d’eliminar-ne qualsevol informació o referència que pugui relacionar-se amb persones concretes o dades personals. També han estat eliminades les dades de tots els usuaris que, fent ús dels mecanismes establerts, no han donat el seu consentiment per a aquests usos.