GENTIC coordinarà ACT, un nou projecte internacional sobre igualtat de gènere

17/05/2018

El projecte té un pressupost total de tres milions d’euros i serà coordinat per Jörg Müller, investigador del grup de recerca de Gènere i TIC (GENTIC) de l'IN3, amb la participació de disset institucions de diferents països europeus, a més de l’Argentina. Les activitats es desenvoluparan al llarg de tres anys i començaran en una reunió de llançament a Barcelona, els dies 17 i 18 de maig de 2018.

ACT (Comunitats de Pràctica per a impulsar la igualtat de gènere i el canvi institucional en l’àmbit de la innovació i la recerca europees) és un projecte finançat pel programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020. El seu objectiu és promoure la igualtat de gènere en centres d’investigació i en entitats que financen la investigació, reforçant les infraestructures existents per a l’intercanvi de coneixement entre organitzacions i l’aprenentatge mutu.

Els impactes esperats inclouen:

  1. Millora de l’aprenentatge transnacional sobre coneixements i pràctiques per a la igualtat de gènere en investigació i innovació, per tal de facilitar que la comunitat científica estigui més ben preparada per evitar els biaixos de gènere.
     
  2. Millora de la comprensió sobre la influència de les qüestions de gènere en la qualitat dels processos d’investigació i en la generació de coneixement.
     
  3. Millora dels estàndards existents per avaluar l’excel·lència en les organitzacions,  que incorporin la igualtat de gènere com a criteri d’èxit.
     
  4. Adopció més sistemàtica i sistèmica de pràctiques i eines per a la implantació efectiva de plans d’igualtat.

Per ampliar la informació, cliqueu aquí.