Programa d'acollida de personal acadèmic visitant de l'IN3

L’IN3 promou la incorporació de personal acadèmic visitant acollit per un dels nostres grups de recerca. Les sol·licituds s’han d’adreçar al grup de recerca. Després d’arribar a un acord amb el grup de recerca, guiarem el candidat pels procediments interns.

El compromís de l'IN3

  • Proporcionar una taula amb un ordinador de sobretaula, si bé es podran fer servir dispositius personals propis (portàtil, tablet). 
  • Donar accés a la biblioteca en línia i a les instal·lacions de l’edifici de l’IN3 (connexió wifi, impressora, cuina, etc.).

El compromís del personal acadèmic visitant

  • Presentar un breu pla de treball per a l'estada acordat amb el grup de recerca.
  • Disposar de recursos (propis o externs) per a l’estada, inclosa l’assegurança mèdica. L’estada no implica un vincle contractual amb l’IN3 o la UOC.
  • Contribuir amb un o dos seminaris (depenent de la durada de la seva estada). Per a estades curtes, recomanem que el seminari es programi al començament de l’estada a fi de facilitar les xarxes de treball amb la comunitat.