Coneix l'IN3

Direcció
Xavier Vilajosana Guillén

Vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria

Ciro Llueca

Vicegerent de Recerca i Innovació

David Megías Jiménez

Director de l'IN3

Personal tècnic