Missió i visió

3. Missió

L'IN3 és un institut de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya especialitzat en la societat digital. A través de l'estreta col·laboració entre enginyeries, ciències socials i ciències humanes, l'IN3 genera coneixement interdisciplinari sobre les tecnologies digitals, especialment internet, i els seus efectes en diferents àmbits de l'activitat humana per millorar la comprensió dels fenòmens tecnosocials i contribuir al progrés de la societat.

L'IN3 constitueix un pilar central per donar sentit a la UOC com a universitat de recerca excel·lent, innovadora i socialment rellevant.

 

L'IN3 es vol consolidar com un centre de recerca referent i pioner en la comprensió i millora de la societat digital mitjançant la generació de coneixement interdisciplinari sobre les tecnologies digitals i els seus efectes socials. L'institut vol esdevenir un punt d'intercanvi de coneixement entre les diferents àrees de la societat tot contribuint a una societat més inclusiva, sostenible, equitativa, participativa i facilitadora del benestar, abordant els reptes tecnosocials emergents.