Missió i visió

Missió

La missió de l’IN3 està perfectament alineada amb la missió de la UOC, la qual es recorda a continuació:

«La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i l'acompanyament de l'estudiant mitjançant l'e-learning.»

De la mateixa manera, la missió de l’IN3 fa referència a la recerca en societat del coneixement (societat xarxa) i situa la transversalitat i la interdisciplinarietat en el primer pla, fent especial èmfasi en la interacció entre ciències humanes i enginyeries, i posant el progrés de la societat com a gran objectiu de la recerca.

 

Visio_Missio_CAT

De manera anàloga, la visió de l’IN3 s’alinea amb la de la UOC, la qual se cita tot seguit:

«La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d'universitats del món, impulsa la construcció d'un espai global de coneixement i la recerca frontera en societat del coneixement. Innova en el model educatiu propi que se centra en l'estudiant, oferint una formació de qualitat i personalitzable, per fomentar la seva competitivitat i contribuir al progrés de la societat.»

Els valors de l’IN3 coincideixen amb els valors de la Universitat, és a dir: compromís, respecte, transparència, professionalitat i sostenibilitat.