Objectius estratègics

6. Objectius estratègics

6. Objectius estratègics

D'acord amb les prioritats institucionals del nou pla estratègic de la UOC, l'IN3 té com a objectiu contribuir al procés de consolidació de la recerca de la UOC per tal que aquesta sigui atractiva, excel·lent, innovadora i socialment rellevant. 

Aquest objectiu general es concreta en els següents objectius estratègics específics: 

  1. Consolidar l'IN3 com a centre d'excel·lència i prestigi internacional en recerca sobre societat digital. 
  2. Contribuir al desplegament d'un ecosistema R&I interdisciplinari, especialment entre ciències socials, humanitats i enginyeries (o dissenyadors-desenvolupadors de tecnologia).
  3. Consolidar el paper de l'IN3 com a node de coneixement obert i d'intercanvi de coneixement amb la societat.
  4. Desenvolupar un model d'avaluació responsable de la recerca per a l'IN3. 
  5. Contribuir a l'equitat, el respecte a les diversitats i la igualtat de gènere.
  6. Continuar amb el desenvolupament, implementació i millora dels processos de suport a la recerca, les maneres de treballar i l'atracció, manteniment i desenvolupament del talent intern i extern.