L'IN3 col.labora amb la revista d'accés obert Internet Policy Review

09/01/2018

L’objectiu d’aquesta nova col·laboració amb l’Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society (HIIG) és enfortir el caràcter interdisciplinari de la revista d’accés obert Internet Policy Review.

L’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) col·laborarà amb l’editorial de la revista de l’Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society (HIIG) amb seu a Berlín, amb el consorci de recerca CREATe de Glasgow i amb el centre de recerca ISCC-CNRS de París.

Com a part d’aquesta nova col·laboració, l’IN3 participarà en la tasca editorial i de gestió de la revista d’accés obert Internet Policy Review.

Amb la participació de l’IN3 en la missió de la Internet Policy Review s’espera augmentar el nombre d’articles de qualitat, la recepció dels quals està permanentment oberta. També reforçarà el caràcter interdisciplinari com a element essencial que és de la publicació. La revista es caracteritza per identificar qüestions emergents i publicar treballs sobre temes especials i innovadors relacionats amb dades massives, economia col·laborativa, governança d’internet i microtargeting polític.

Internet Policy Review (ISSN 2197-6775) és una publicació d’accés obert amb avaluació d’experts que publica treballs de recerca d’avantguarda sobre internet procedents d’arreu d’Europa. Segueix els canvis regulatoris públics i els desenvolupaments de polítiques privades que es preveu que tindran impactes duradors en les societats europees. La revista, que constitueix un recurs sobre política d’internet, va adreçada tant a professors i advocats de la societat civil com a empresaris, mitjans de comunicació i polítics. Internet Policy Review està indexada en l’Emerging Sources Citation Index (ESCI) del Web of Science i en el Directory of Open Access Journals (DoAJ) i és membre de l’Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

L’Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society (HIIG) explora tant la interacció dinàmica entre internet i la societat en l’era digital com les creixents interaccions entre infraestructures digitals i diferents àmbits de la vida quotidiana. L’objectiu de la institució és entendre la interacció de les normes socioculturals, legals, econòmiques i tècniques en el procés de digitalització. Fa la funció de fòrum per a investigadors sobre internet i societat, i fomenta el desenvolupament col·laboratiu de projectes, aplicacions i xarxes de recerca tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.