Un article d'Hug March és el més citat del BAGE a la Web of Science

14/08/2018

L'auditoria externa del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), senyala que l'article més citat a la Web of Science en els darrers deu anys (34 citas) ha estat ¿Qué se esconde detrás del consumo doméstico de agua? Un estado de la cuestión sobre los determinantes del consumo de agua en las ciudades, publicat per l'Hug March Corbella, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i investigador del grup de recerca Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA Lab), i per en David Saurí Pujol, profesor de la UAB.