Grups de recerca

Urban Transformation and Global Change Laboratory

Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA Lab)
Introducció

El grup de recerca Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA Lab) és un col·lectiu de recerca que acull investigadors procedents de diferents disciplines, que intenten superar la divisió tradicional entre les ciències de planificació, socials i mediambientals. Centrant l’atenció en el laboratori social i mediambiental que constitueixen les ciutats contemporànies, la nostra intenció és descobrir nous models de producció, consum i organització política en la societat xarxa, que vagin més enllà de la ciutat en ella mateixa. El nostre objectiu és investigar i proporcionar una comprensió més matisada de com l’àmbit urbà es pot modelar i transformar per mitjà de noves configuracions sociotecnològiques, que donin resposta als canvis econòmics, polítics i mediambientals interrelacionats que tenen lloc avui dia.

Tornar a dalt
Membres
Línies de recerca
  • Noves tendències urbanes: l’objectiu d’aquesta línia de recerca és examinar i avaluar les noves tendències urbanes en quatre àmbits relacionats amb les noves tecnologies: l’economia, la cultura, el medi ambient i la política. I cartografiar les geografies de la transformació urbana.
  • Ciutats experimentals: aquesta línia de recerca explora les experiències i els experiments urbans a l’escala micro, per tal d’analitzar les oportunitats i els problemes que comporta implementar nous models de producció i consum des de baix.
  • Repensar la transformació urbana: es una línia de recerca teòrica per a reformular la transformació urbana en la societat xarxa. Aquesta línia de recerca és informada pel treball empíric que han dut a terme les dues línies de recerca anteriors.
Tornar a dalt
Projectes oberts
Tornar a dalt