Un estudi de la UOC analitza la combinació de computació i estadística per resoldre problemes en entorns sotmesos a l'atzar o dinàmics
Amazon Espanya
24/07/2017
Per a la presa de decisions en àmbits com la logística o les finances

Definir metodologies per optimitzar la presa de decisions en situacions com ara el disseny de rutes sostenibles, l’organització eficient d’operacions en una fàbrica, la creació de carteres de valors amb poc risc i subjectes a un mínim benefici o l’alineament de seqüències d’ADN. Un estudi de la UOC planteja combinar computació i estadística per aquest tipus de preses de decisions.

Les situacions descrites són el que tècnicament es denominen problemes d’optimització combinatòria complexos. Una tesi doctoral de la UOC a càrrec de Laura Calvet conclou com l’estadística pot ser profitosa com àrea transversal, que consisteix en la recopilació, l’anàlisi, la interpretació i la representació de dades. “Normalment, les metaheurístiques -com es denomina aquest tipus de computació- es nodreixen de l’estadística només per entendre els detalls d’aplicacions reals i així descriure o modelar els problemes relacionats de manera realista, o per descriure les característiques de les solucions proposades, per exemple, rutes”, apunta Calvet.

La investigadora ha analitzat els treballs que combinaven l’estadística i les metaheurístiques, proposant noves metodologies per ajustar la seva efectivitat. Calvet ha treballat en diferents aplicacions sobre logística, finances i computació en els quals hi havia qüestions variables, com ara els temps de viatge en rutes. “L’estadística pot ser integrada a les metaheurístiques de moltes maneres per incrementar la seva eficiència, sent la seva integració molt útil per aplicacions que presenten qüestions que poden variar, és a dir la majoria”.

Amb el títol From Metaheuristics to Learnheuristics: Applications to Logistics, Finance, and Computing, la investigadora va defensar la seva tesi doctoral el passat 12 de juliol a la UOC, ‒sota la supervisió de l’Àngel A. Juan, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT) de la UOC i investigador de l’IN3; David Masip, també professor dels EIMT i director de l’Escola de Doctorat; i de Carles Serrat, professor a la Universitat Politècnica de Catalunya‒, obtenint la màxima qualificació, cum laude. Actualment, la Laura Calvet està fent una estada a la Universitat de Portsmouth, al Regne Unit, per seguir explorant l’ús de metodologies en els àmbits de la logística i les finances.