Memòries: la nostra història

Síntesi de la memòria del curs 2007-2008

De la UOC a la xarxa a la UOC xarxa

  • Presentació de la rectora: De la UOC a la xarxa a la UOC xarxa
  • El curs de l'any 2007-2008
  • La UOC en xifres
  • La UOC al món 2007-2008
  • EEES
  • Recerca
  • Memòria econòmica
  • Webs UOC
  • Equip de govern