Seminari Dimmons: Anàlisi de l'economia col·laborativa des d'una perspectiva legal

El grup de recerca Dimmons de l'IN3 organitza la Sèrie de seminaris de recerca 2017 «L'economia col·laborativa, nodrint el debat des de la recerca», com a part del projecte de recerca Col·lacy i del projecte europeu DECODE, on construiran un marc multidisciplinari d'economia col·laborativa, aplicat a la realitat del fenomen a Catalunya. Aquesta sèrie de seminaris s'iniciarà amb una presentació de l'enfocament legal de la mà de Guido Smorto (Professor de Dret a la Universitat de Palerm i investigador associat del grup Dimmons) amb el títol "Economia col·laborativa: Una lectura legal enfocada a l'anàlisi de mercats i el dret europeu". La sèrie continuarà amb altres sessions des de la perspectiva econòmica, tecnològica, de gènere, mediambiental i de polítiques públiques, entre d'altres.

L'economia col·laborativa, és a dir, el consum i la producció col·laborativa de capital i el treball entre grups d'iguals recolzats per una plataforma digital, està creixent ràpidament i exponencial. S'ha convertit en una prioritat i, al mateix temps, en un repte pels governs de tot el món. L'impacte de models corporatius com ara Uber i Airbnb a les ciutats està generant disrupció i controvèrsia. Mentrestant, models en auge com el de Fairmondo o SMart.be representen innovacions socioeconòmiques que obren un horitzó de democratització econòmica.

Diverses institucions europees han tractat diferents possibilitats d'acostament i regulació del fenomen. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya està desenvolupant aquest any un nou marc regulador de l'economia col·laborativa, i l'Ajuntament de Barcelona i altres ciutats catalanes estan promovent plans d'impuls. El tema és candent als mitjans de comunicació i el debat està sobre la taula.

La recerca ja comença a produir els seus fruits i pot aportar dades per a donar forma a la discussió.

Lloc

Sala -1A de l'edifici UOC de Castelldefels (Parc Mediterrani de la Tecnologia, edifici B3)
Av. Carl Friedrich Gauss, 5
08860 Castelldefels (Barcelona)
Espanya

Quan

06/03/2017 12.30h

Organitza

Universitat Oberta de Catalunya, Grup de recerca Dimmons de l'IN3

Programa

"Economia col·laborativa: Una lectura legal enfocada a l'anàlisi de mercats i el dret europeu"

  • Introducció. Debat sobre l'economia col·laborativa: Cap a un marc holístic i plural del fenomen - Mayo Fuster, Investigadora Ramon y Cajal a la UOC i directora del grup de recerca Dimmons de l'IN3.
  • Presentació. Una lectura legal enfocada a l'anàlisi de mercats i el dret europeu - Guido Smorto, Professor de Dret a la Universitat de Palerm i investigador associat del grup de recerca Dimmons de l'IN3.
  • Moderador. Enric Senabre, Dimmons i doctorand de la UOC.
  • Llengua. La sessió es desenvoluparà en anglès.

Mayo Fuster realitzarà una introducció a l'economia col·laborativa i els tipus de models que existeixen, així com també de la recerca Col·lacy per a construir un marc holístic d'economia col·laborativa per tal d'entendre el seu valor i calibrar els seus impactes, i que s'aplicarà empíricament a Barcelona durant el 2017. 

Guido Smorto analitzarà l'estat actual de la regulació i del marc legal de l'economia col·laborativa a Europa. També parlarà de com les normes legals tenen un paper fonamental en la capacitat de dissenyar i implementar amb èxit plataformes de l'economia col·laborativa. En aquest context, la Unió Europea està cridada a legislar i a regular un mercat que incideix cada cop més en la vida dels ciutadans i de les ciutadanes.

Sobre Mayo Fuster

Mayo Fuster Morell és la directora de recerca del grup Dimmons sobre l'economia col·laborativa a l'IN3-UOC. A més, és professora afiliada al Berkman Center for Internet and Society de la Universitat de Harvard, i també a l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (IGOPnet). És experta en la governança de la producció d'iguals basada en el comú i en les polítiques públiques en el camp de l'economia col·laborativa i té nombroses publicacions en aquest àmbit. És la investigadora principal a la UOC per a la recerca Col·lacy, i els projectes europeus DECODE i P2Pvalue.

Sobre Guido Smorto

El treball de Guido Smorto està centrat en la regulació dels mercats peer-to-peer a la Unió Europea i en l'impacte de l'economia col·laborativa a les ciutats. A més de treballs de recerca i articles no acadèmics, ha elaborat un informe sobre aquestes qüestions en representació de la Comissió Europea, i properament sortirà publicat el seu assaig de recerca per al Parlament Europeu i la seva contribució a la resolució d'aquest organisme sobre l'economia col·laborativa. A més de la UOC, ha realitzat estades de recerca als Estats Units (Fordham School of Law), al Japó (Nagoya University) i al Brasil (Università Oeste de Santa Catarina).

Alguns articles i publicacions relacionades:

Fuster Morell, M. (2015) Digital commons. Int D’Alisa, G., Demaria, F. & Kallis, G. (2014). Degrowth: A vocabulary for a new paradigm. Routledge. UK. p. 224. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2843503

Fuster Morell, M., Salcedo, J & M. Berlinguer. (2016) “Debate About the Concept of Value in Commons-Based Peer Production”. INSCI 2016, Lecture Notes in Computer Science series. (LNCS) 9934 proceedings. Florence 12-14 Firenze. https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2842537

Fuster Morell, M. A New Economy: Social, Commons, Feminist, and Environmental 07/06/2016: Blog CCCB Lab.

Fuster Morell, M. Cooperativisme de plataforma: regirar l’economia col•laborativa per a un futur sostenible 10/01/2017: Opinió: Revista Nexe.


Smorto, G. (2016). The sharing economy as a means to urban commoning. Comparative law review, 7(1). https://www.academia.edu/28688841/The_Sharing_Economy_as_a_Means_to_Urban_Commoning

Smorto, G. (2016). Impulse Paper prepared on behalf of the EU Commission DG GROW on Home sharing in Paris Rome Milan and London - Ref. Ares(2016)2558355 https://www.academia.edu/25921630/Impulse_Paper_prepared_on_behalf_of_the_EU_Commission_DG_GROW_on_Home_sharing_in_Paris_Rome_Milan_and_London_-_Ref._Ares_2016_2558355

Smorto, G. (2017) The Rules of the Game of Platform Cooperativism. CCCB Lab http://lab.cccb.org/en/rules-game-platform-cooperativism/

Smorto, G. (2017) Critical assessment of European Agenda for the collaborative economy. Directorate General for Internal Policies. European Parliament http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595338/IPOL_STU(2017)595338_EN.pdf

Confirmar assistència