Seminari de Recerca: "Les generacions digitals des de la perspectiva del cicle vital"

El grup de recerca Xarxes de Comunicació i Canvi Social (CN&SC) de l'IN3 organitza un seminari de recerca a càrrec del Dr. Sakari Taipale, professor adjunt i investigador docent de l’Acadèmia de Finlàndia a la Universitat de Jyväskylä (Finlàndia) on dirigeix un projecte de recerca de cinc anys de durada sobre les relacions intergeneracionals en les societats digitals. El Dr. Taipale realitzarà una estada com a Visiting Scholar de l'IN3 convidat pel grup CN&SC fins el proper mes de juliol.

El seminari, que es celebrarà en anglès, serà retransmès via live streaming. El públic podrà enviar preguntes i comentaris al ponent via Twitter utilitzant el hashtag #SakariIN3

Lloc

Sala -1A de l'edifici UOC de Castelldefels (Parc Mediterrani de la Tecnologia, edifici B3)
Av. Carl Friedrich Gauss, 5
08860 Castelldefels (Barcelona)
Espanya

Quan

12/06/2017 15.00h

Organitza

Universitat Oberta de Catalunya, Grup de recerca CN&SC de l'IN3

Programa

La vida tan curta dels mitjans i tecnologies de comunicació digitals fa que sigui difícil establir unes identitats generacionals entorn de qualsevol aplicació o dispositiu, no cal dir pel que fa a les “revolucions” tecnològiques. En aquest taller, el Dr. Taipale exposarà els límits del “pensament de generacions” tradicional, que considera la joventut com el principal període formatiu per a la consciència generacional i la construcció de la identitat. El ponent argumentarà que, en relació amb les tecnologies digitals, cada etapa de la vida proporciona nous elements bàsics per modelar les experiències i les identitats generacionals. A més de l’adopció i l’ús real de les tecnologies digitals, les actituds col·lectives d’un grup d’edat concret que es prenguin envers aquestes i les experiències que se’n derivin actuen com a possibles indicadors de les diferències generacionals. Aquest fet, que es podria considerar una perspectiva post-Mannheimiana per a les generacions, evidencia el redisseny de les línies generacionals al llarg del cicle de la vida humana i, especialment, en la darrera etapa de la vida. La presentació se centrarà en els dos àmbits de la vida, la família i el consum, en què les tecnologies digitals actuen com un mitjà per definir els límits generacionals tal vegada com no ho havien fet mai. Aquesta presentació es basa en les aportacions que inclou el llibre en preparació "Digital Technologies and Generational Identity ICT Usage Across the Life Course" (Routledge, 2017).

Biografia

Sakari Taipale, doctor i professor adjunt, treballa d’investigador docent de l’Acadèmia de Finlàndia a la Universitat de Jyväskylä, Finlàndia. Actualment, dirigeix un projecte de recerca de cinc anys de durada sobre les relacions intergeneracionals en les societats digitals. Taipale ha escrit articles sobre els aspectes socials de les noves tecnologies i mobilitats per a nombroses revistes acadèmiques de gran prestigi, com ara British Journal of Sociology; New Media and Society; Information, Communication and Society; Social Science Research; Telecommunications Policy; European Journal of Communication, i Mobilities. També és coeditor de Social robots from a human perspective (Springer, 2015) i redactor en cap del llibre en preparació Digital technologies and generational identity: ICT usage across the life course (Routledge, 8/2017). Per a més informació: https://staff.jyu.fi/Members/saktaipa

Confirmar assistència