Jornada MOVICOMA

El grup de recerca Care and Preparedness in the Network Society (CareNet) de l'IN3 organitza la Jornada del projecte MOVICOMA que pretén ser un espai en el qual es puguin discutir els resultats preliminars de l’estudi amb les persones i els grups implicats en el desenvolupament de projectes d’habitatge col·laboratiu de persones grans. Els organitzadors també volen que serveixi perquè grups, investigadors, tècnics i responsables polítics es trobin i comparteixin experiències i coneixements. A més, esperen que d’aquesta manera la ciutadania i l’Administració pública coneguin més bé aquests projectes.

Lloc

Centre Cívic Fort Pienc
Plaça Fort Pienc, 4-5
08013 Barcelona
Espanya

Quan

12/06/2017 9.30h

Organitza

Universitat Oberta de Catalunya, Grup de recerca CareNet de l'IN3

Contacte

movicoma@uoc.edu

Programa

09:30 - 10:30 h. Presentació de resultats del projecte MOVICOMA
10:30 - 11:30 h. Taula rodona: innovació, habitatge i envelliment
11:30 - 12:30 h. Grups de treball temàtics
12:30 - 12:45 h. Pausa – Coffee break
12:45 - 13:30 h. Posada en comú dels grups de treball
13:30 - 14:00 h. Conferència a càrrec de Melissa Fernández Arrigoitia

 

Conferència: “Producció alternativa d’habitatge col·laboratiu: cohousing sènior a Londres”, a càrrec de Melissa Fernández Arrigoitia (Universitat de Lancaster)

L’habitatge col·laboratiu s’ha popularitzat i estès en molts països europeus. La seva forma, contingut i terminologia varien en relació amb una multiplicitat d’elements socials, econòmics, culturals i polítics (contemporanis i històrics). La meva presentació tractarà de la versió anglesa del senior cohousing o habitatge col·laboratiu per a persones grans. Tot i que aquest sector encara és emergent i marginal dins del mercat tradicional d’habitatge, el seu desenvolupament ofereix lliçons importants sobre la producció de models socials, econòmics i materials alternatius. Des d’una perspectiva més àmplia, identificaré els factors que n’han contribuït o limitat el desenvolupament a Londres, ciutat on l’anomenada “crisi d’habitatge” s’ha convertit en una de les qüestions polítiques i populars més urgents durant els darrers anys, alhora que s’intensifiquen les discussions sobre les necessitats d’una societat que s’envelleix. Utilitzaré dos estudis de cas —Featherstone Cohousing i l’Older Women’s Cohousing Group (OWCH)— per explorar més a fons de quina manera els processos col·laboratius han interactuat amb les estructures establertes i professionals de planificació d’habitatge urbà, en què s’inclou l’arquitectura residencial, i com han generat infraestructures socials, econòmiques i polítiques diverses per respondre a les necessitats dels seus membres. Finalment, a partir dels resultats emergents de l’OWCH, argumentaré com s’han combinat històries personals i col·lectives durant un procés llarg de col·laboració per generar sentits de vida, llar i vellesa diferents.

Melissa Fernández Arrigoitia és professora de Futurs Urbans a la Universitat de Lancaster. El seu treball interdisciplinari s’enfoca primordialment en qüestions d’habitatge i geografies crítiques i feministes de la llar. Els seus interessos de recerca se centren en les formes contemporànies de pertinença i exclusió urbana. Ha realitzat investigacions sobre les històries de demolició i desallotjament d’habitatge públic a l’Amèrica Llatina i el Carib, els treballadors migrants de la construcció en el context d’urbanització de l’Àsia del sud, i la producció de formes col·laboratives d’habitatge, especialment el cohousing, al Regne Unit, Holanda, els Estats Units i França. Entre les seves publicacions recents, destaquen els llibres Geographies of Forced Evictions: Dispossession, Violence, Resistance (Palgrave, 2017) i Social Housing in Europe (Wiley, 2015).