Memòries: la nostra història

Memòria del curs 2002-2003: Els tres eixos de la Universitat: docència, recerca i difusió

Document complet [PDF 559 kB] 

Presentació [PDF 40 kB]

Organització [PDF 190 kB]

Activitat [PDF 434 kB]

Memòria econòmica [PDF 220 kB]