Memòries: la nostra història

Memòria del curs 2004-2005: Deu anys de model innovador

Document complet [PDF 1.299 kB]

Presentació [PDF 93 kB]

Organització [PDF 298 kB]

Activitat [PDF 420 kB]

Memòria econòmica [PDF 404 kB]

Annexos - Activitats de difusió social [PDF 113 kB]