Edifici IN3

Enginyeria lingüística

Integració de tecnologia per a la creació d’espais virtuals de comunicació multilingües amb traducció automàtica

La introducció d'eines de traducció automàtica als espais de docència o comunicació fa possible la comunicació entre parlants de les dues llengües sense que ningú renunciï a expressar-se en la seva pròpia.

 

Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’un espai de comunicació multilingüe amb traducció automàtica integrada, per a entorns virtuals (aules virtuals o fòrums acadèmics).  A més, el projecte contempla la creació d'una sèrie d'eines gratuïtes, de codi obert i de lliure distribució que permetin l'ús de tècniques de traducció automàtica per permetre la creació d'aules o espais de comunicació virtuals multilingües. El prototip principal funcionarà entre català i castellà, però es desenvoluparan eines pels parells català-anglès i català-francès.   

 

Els objectius són:

 

- Proporcionar les eines necessàries per a poder crear espais virtuals multilingües en entorns d'ensenyament no presencial o semipresencial,

 

- permetre que tant els professors/coordinadors com els alumnes/usuaris d'aquests espais o aules multilingües puguin triar la llengua preferida de comunicació,

 

- integrar les eines desenvolupades a l'entorn d’ensenyament Moodle.

 

 

Aquest projecte està coordinat pels professors de la UOC Salvador Climent i Antoni Oliver.

Vegeu l'enllaç:  http://sourceforge.net/projects/apertium-moodle/

 

 

Extracció automàtica de terminologia per a la integració de llengües amb menys recursos en glossaris multilingües d’àmbit comunitari

 

 L’aplicació de les noves tecnologies als recursos lingüístics ja existents permet la incorporació pràctica de les llengües amb menys possibilitats en glossaris multilingües.  Aquest projecte consisteix en l’elaboració d’un glossari multilingüe català, espanyol, anglès i francès mitjançant eines de lliure distribució i, per tant, aplicable a qualsevol llengua. El glossari s’ha desenvolupat exclusivament amb informació lingüística rellevant i disponible gratuïtament per a qualsevol usuari que tingui accés a la xarxa. En concret, s’ha utilitzat la terminologia de l’Eurovoc (tesaurus multilingüe europeu) i a partir de la versió espanyola i un corpus paral·lel espanyol – català s’ha extret la versió catalana d'aquests termes. El resultat obtingut és una llista multilingüe d'àmbit comunitari alineada en català, castellà, anglès i francès amb un alt percentatge d’encerts. El lingüista encarregat de verificar-la i corregir-la haurà estalviat molt de temps d’investigació i fixació terminològica.

 

Objectius

 

-Proporcionar les eines necessàries per a poder crear glossaris multilingües a partir de qualsevol llengua amb tradició escrita,

 

-permetre que qualsevol comunitat de parla, també les que disposen de menys recursos, pugui gaudir d’una terminologia pròpia, validada i fixada i saber quins són els termes equivalents en les llengües oficials de la Unió Europea,

 

-aprofitar la informació lingüística de lliure distribució que la Unió Europea posa a disposició de la comunitat.

 

Aquest projecte està coordinat pel professor de la UOC Antoni Oliver. Vegeu l'enllaç  http://lpg.uoc.edu/tes.html