Memòries: la nostra història

Memòria del curs 2005-2006: Una universitat pionera, una universitat capdavantera

Document complet [PDF 4.332 kB]

Presentació [PDF 988 kB]

La UOC, en síntesi [PDF 988 kB]

 • El curs de l'any
 • La UOC en xifres
 • UOC i territori

Govern i activitat institucional [PDF 451 kB]

 • Nou cicle, nou rectorat
 • L'equip de govern
 • Òrgans de govern
 • Organització i estructura
 • La UOC en el sistema universitari
 • Activitat internacional

Docència [PDF 535 kB]

 • Eixos, model EEES
 • Acompanyament integral de l'estudiant
 • Estudis d'Economia i Empresa
 • Estudis d'Humanitats
 • Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
 • Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
 • Estudis de Dret i Ciència Política
 • Estudis de Llengües i Cultures
 • Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
 • Màsters i postgraus
 • L'aprenentatge a l'abast de tothom

Recerca [PDF 326 kB]

 • Eixos i grups de recerca
 • Doctorat sobre Societat de la Informació i el Coneixement

Comunitat universitària [PDF 181 kB]

 • Vida universitària
 • Comissions d'estudis
 • El Campus per la Pau i la Solidaritat

Serveis de suport a la recerca i a la docència [PDF 431 kB]

 • La Biblioteca Virtual
 • Serveis informàtics i projectes tecnològics
 • Activitat editorial i nous formats
 • Portal, revistes i espais en xarxa

Universitat i empresa [PDF 306 kB]

 • Relació amb el món empresarial
 • Formació a mida i desenvolupament d'iniciatives
 • El Grup UOC

Memòria econòmica [PDF 706 kB]

 • Presentació
 • Pressupost
 • Informe d'auditoria

Annexos [PDF 509 kB]

 • Actes, jornades i congressos
 • Activitats de recerca
 • Estructura organitzativa
 • Distribució territorial
 • Índex per paraules
 • Índex general