2021 Jornades Online "Gènere i Ciència de Dades en Esport i Salut" (Convocatòria de resums)

La Xarxa Espanyola “Gènere i Ciència de Dades en Esport i Salut” (GENDASH), de la qual formen part els grups de recerca Gènere i TIC (GenTIC) i Internet Computing & Systems Optimization (ICSO) de l'IN3 i FoodLab dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC al costat de setze grups de recerca de diverses universitats, es complau a convidar-vos a participar en les Jornades En línia “Gènere i Ciència de Dades en Esport i Salut” que se celebraran el 26 i 27 d'octubre.

Lloc

En línia

Quan

08/09/2021 - 24/09/2021

Organitza

Universitat Oberta de Catalunya, Grups de recerca Gènere i TIC (GenTIC) i Internet Computing & Systems Optimization (ICSO) de l'IN3 i FoodLab dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC

Programa

Les jornades són un esdeveniment gratuït i obert (mitjançant enllaç d’inscripció) en què persones expertes i professionals de diferents disciplines podran comunicar les seves activitats d’investigació en l’àmbit de l’estudi amb perspectiva de gènere de la relació entre la salut i el benestar a través de l’esport i l’activitat física. Les sessions del programa es presentaran de forma oral. Cada presentació disposarà de 15 minuts seguits d’un espai de preguntes de 5 minuts. 

L’objectiu principal és establir una xarxa de contactes, incloent estudiants, professorat, persones investigadores i professionals, per promoure i compartir interessos comuns d’investigació i transferència del coneixement al voltant dels següents temes:

(i) proporcionar evidències sobre la situació de les dones en l’esport i la promoció d’hàbits saludables a través de metodologies diverses d’anàlisi com la ciència de dades; 

(ii) explorar noves línies d’investigació que contribueixin a una millor comprensió de les desigualtats de gènere en l’esport i l’activitat física, la salut i el benestar;

(iii) identificar bones pràctiques que inspirin recomanacions para reduir les desigualtats de gènere en nutrició, activitat física i esport;

(iv) descriure la situació actual i identificar tendències emergents als sectors de l’esport i la salut mitjançant estudis intensius en dades;

(v) integració de la perspectiva de gènere en l’analítica de dades als àmbits de l’esport i la salut.

Indicacions de Participació

Temes relacionats: Gènere, Analítica de dades, Esport, Salut.
Les jornades es realitzaran en castellà.
El resum (200-250 paraules) han de sintetitzar el tema i els resultats a presentar.
Paraules clau: 5 paraules.
Les persones participants amb resums acceptats han de preparar una presentació PowerPoint a enviar abans del dia d’inici de l’esdeveniment.

Com participar?

Les propostes de títol i breu resum han d'enviar-se, fins al 24 de setembre, a través d'aquest formulari.

Les notificacions d'acceptació dels resums s'enviaran abans del 4 d'octubre de 2021.


Xarxa GENDASH

Aquest esdeveniment està finançat pel Consell Superior d’Esports (CSD) del Ministeri de Cultura i Esport (Ref. 02/UPR/21) i coordinat per tres grups d’investigació de la Universitat Oberta de Catalunya: Gènere i TIC (IN3-UOC), ICSO (IN3-UOC) i FoodLab (Estudis de Ciències de la Salut de la UOC).