Vigilància tecnològica

El servei de Vigilància Tecnològica de la UOC ofereix informació actualitzada de valor a grups de recerca i àrees de la UOC i, d’aquesta manera, poder identificar noves oportunitats, evitar duplicar la recerca, trobar socis/cooperants i participar activament en publicacions i esdeveniments.

Informació especialitzada a mida per a desenvolupar l’activitat d’R&I i de transferència del coneixement. Això és el que proporciona el nou servei de Vigilància Tecnològica de la Universitat. Des de la Unitat de Transferència del Coneixement s’ha dissenyat un espai web que posa a disposició del personal d’R&I i de transferència del coneixement de la UOC informació de qualitat i filtrada, per a poder estar al dia sobre tots els temes d’actualitat relacionats amb l’activitat de recerca, innovació i transferència.

Aquest nou servei s’incorpora com una nova secció de la Intranet de l’OSRT, a la què el personal d’R&I i transferència del coneixement pot accedir amb el seu usuari i contrasenya.

El personal investigador té la possibilitat de subscriure’s als butlletins que es generen i rebre un avís per correu electrònic quan es publica un nou número. Actualment s’elaboren dos butlletins. Un butlletí amb informació general i butlletins especialitzats. Els usuaris del Servei de Vigilància Tecnològica disposen, en aquesta nova secció, d’actualitat d’interès, jornades, subvencions, articles científics, normativa, oferta i demanda tecnològica i de coneixement, entre altres informacions especialitzades útils que podran no només consultar sinó també compartir. El format que integra totes aquestes informacions és el butlletí.

Per una banda, tots els usuaris del servei reben una alerta al correu electrònic sobre el nou butlletí general, que està integrat per informacions que afecten a tota l’activitat d’R+I i de transferència de coneixement de la UOC. Per una altra, els grups de recerca estaran al corrent, pel mateix sistema, de les actualitzacions dels butlletins específics que afecten a la seva activitat.

El servei de Vigilància Tecnològica de la UOC ha estat possible gràcies al cofinançament per part del Ministerio de Ciencia e Innovación, en la convocatòria “Programa de Apoyo a la Función Transferencia en Centros de Investigación para la ejecución de Planes Estratégicos de Transferencia (INNCIDE-PETRA 2010)".