Formació i recursos

La UOC organitza una sèrie d'accions destinades a donar visibilitat a temes d'interès per a aquelles persones que es dediquen a l'activitat d'R+I, sigui de la pròpia institució o de fora. Mitjançant l’organització d’actes, esdeveniments, xerrades i activitats en general es pretén apropar la realitat de l’R+I al seu públic objectiu.

El blog Open Thoughts és un espai per a compartir sinèrgies d’experts i personalitats reconegudes a nivell internacional en una temàtica concreta de l’activitat d’R+I que es desenvolupa a la universitat.

 

El primer d’aquests blocs gira al voltant del gènere i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Open Thoughts 2012 és un espai web guiat pel grup Gender & ICT, del centre de recerca IN3 de la UOC, per a donar visibilitat a nivell internacional a aquesta recerca que compta amb una clara empremta d’actualitat.

La intencionalitat final de l’acció és apropar la temàtica Gènere i TIC a la societat en general, així com posar més en valor la recerca puntera que des de la UOC es duu a terme en aquest àmbit temàtic. Neelie Kroesvicepresidenta de la Comissió Europea i responsable de l’Agenda Digital para Europa (2012-2020); Mary Evans, professora a l’Institut de Gènere del London School of Economics del Regne Unit; Rebecca George, partner de Deloitte i responsable del departament de pràctiques de la Sanitat Pública al Regne UnitInger Lassen, professora del Departament de Cultura i Estudis Globals a la danaesa Aalborg University són alguns dels col·laboradors i experts d’àmbit internacional que han participat al blog. A més, també ha escrit Juliet Webster del programa Gènere i TIC de la UOC, qui també desenvolupa la seva activitat al britànic Work & Equality Research; i Eduard Aibar, professor del Departament d’Arts i Humanitats de la UOC.

Estem preparats per a un món tecnològicament més intel·ligent? Aquesta és la pregunta que tracten de respondre els col·laboradors del segon blog Open Thoughts, inaugurat el febrer de 2013, i dedicat al paper que juga la tecnologia a l'hora de prendre decisions més eficaces en tots els plans de l'individu.

Entre les seves primeres col·laboracions es troben la de Angel A. Juan, professor agregat de l'IN3, qui tracta la distribució de la investigació tecnològica com a font de coneixement global, o la de Aleix Valls, director del Mobile World Capital, que comparteix la seva opinió en una vídeo entrevista.

Quantes persones es necessiten per canviar una bombeta? Sistemes com Linux i portals com Wikipedia són exemples d'una manera particular de la col·laboració oberta coneguda com la producció entre iguals. Al tercer blog Open Thoughts diversos col·laboradors han explorat els avantatges i desavantatges d’aquesta manera de treballar.

Entre els contribuïdors destaquen Allison Randal, autora i desenvolupadora de software qui va explicar que la producció entre iguals ha existit des del inici de la humanitat, o Jean Lievens, de la fundació Peer-to-Peer Alternatives qui va comentar com hauria de ser el futur de la producció col·laborativa.

Cada dia generem una gran quantitat de dades –el que es coneix com a big data o dades massives– que, un cop tractades i analitzades, les organitzacions poden aprofitar per a oferir serveis més personalitzats, inclús en l’àmbit educatiu. Precisament debatre amb experts internacionals sobre l’impacte de les dades massives i les analítiques en diversos sectors, i en l’educatiu en especial, és un dels objectius del nou blog Open Thoughts Big Data & Analytics. L’espai proposarà a diferents experts d’arreu del món respondre la pregunta are big data & analytics shaping a smarter society? (‘Les dades massives i les analítiques, donen forma a una societat més intel·ligent?’) per a analitzar els avantatges i inconvenients d’aquestes tecnologies.

Aquest blog és liderat també per Ángel A. Juan juntament amb Julià Minguillón, investigador de l’eLearn Center. Juan i Minguillón són professors dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.