Serveis de gestió de la recerca i la innovació

L’Oficina de Suport a la Recerca i a la Transferència treballa per a donar resposta a les necessitats dels professionals que participen en l’activitat de R&I de la universitat. Entre els diversos serveis que s’ofereixen en destaquen els següents.

Com i on es pot difondre l'activitat d'R&I? L'OSRT informa sobre les plataformes de difusió disponibles (portal UOC, mitjans externs...), a més de com registrar l'activitat investigadora al currículum del GIR i generar-lo posteriorment.

Explotar protegir els resultats obtinguts d'aquesta activitat és l'eix central del servei de transferència del coneixement, que posa especial èmfasi en la normativa de propietat intel·lectual i industrial de la UOC.

Finalment, l'OSRT també dóna el màxim suport en l'organització d'un seminari, des de les possibles fonts de finançament fins a la seva difusió.

L’OSRT treballa per afavorir la innovació de la UOC gestionant i donant suport a les iniciatives que destaquen per tenir caràcter innovador com a tret identitari i transversal a les seves activitats i processos. Entre altres, l’Oficina s’encarrega de la gestió de convocatòries periòdiques internes (APLICA) que la Universitat impulsa per a fer emergir projectes d’impacte per a la innovació de l’activitat docent o de gestió, així com dels projectes innovadors estratègics i interdisciplinaris de la universitat.

L'OSRT acompanya al personal d'R&I de la Universitat al llarg de tota la vida d'un projecte, tant de finançament intern com extern, des de l'elaboració de la proposta fins a la seva justificació.

Així, treballa juntament amb el cap de projecte en l'acceptació o renúncia d'un ajut extern, en la planificació global del projecte, difusió i gestió de les dedicacions. També dóna suport en l'execució de despesa i en la realització de canvis de pressupost, socis, calendari, membres de l'equip investigador, etc.

La signatura de convenis de col·laboració entre la UOC i una empresa o entitat, la subcontractació de tasques a una persona o empresa externa o bé la contractació d'una persona per a una activitat d'R&I concreta són gestions que s'inclouen en aquest servei, que té la missió d'oferir la màxima informació i gestionar els tràmits corresponents en cada cas.

L'OSRT també assessora en la necessitat de signar un document de confidencialitat previ a una col·laboració externa.

L'OSRT treballa per posar a l'abast de tot  del personal d'R&I de la Universitat informació general i específica de les convocatòries de finançament extern, tant vigents com previstes, així com del pla d'ajudes internes de la UOC.

Per això, ofereix un ampli assessorament en les oportunitats de finançament existents en diferents àmbits (europeu, estatal i autonòmic) i dóna suport en la presentació d'una proposta o sol·licitud, coordinant i gestionant la seva preparació.

Tant si es tracta de fer una estada d'R&I fora de la UOC com de sol·licitar l'estada d'un professor o investigador a la Universitat, l'OSRT posa a l'abast de les persones interessades tota la informació referent a tràmits administratius (visats, certificats diversos...) i finançament (convocatòries internes i externes d'ajuts a la mobilitat).

L'OSRT també ofereix informació pràctica sobre l'allotjament de professors i investigadors visitants i assessorament en els casos que la família desitgi desplaçar-se també a Barcelona.

L'OSRT ofereix àmplia informació sobre l'activitat de recerca, innovació i transferència que es desenvolupa a la UOC, així com de la seva estructura i organització en àmbits temàtics i grups de recerca.

En aquest sentit, l'OSRT ofereix diverses eines i documentació per conèixer a fons l'activitat d'R&I de la Universitat: la Memòria d'Activitats d'R&I i el web L'R&I i la transferència de coneixement a la UOC.

L'Eina de Gestió Integral de la Recerca (GIR), l'eina de seguiment de pressupostos online (Discoverer) i la plataforma de gestió de continguts OpenCMS són eines informàtiques que la UOC posa al servei de l'activitat d'R&I.

En aquest sentit, l'OSRT ofereix el suport necessari per a una òptima utilització d'aquestes eines (manuals, guies d'ús, llibre d'estil de la UOC...) i també s'encarrega de gestionar l'adquisició d'equipament informàtic i audiovisual en préstec.

L'OSRT gestiona l'adquisició de bibliografiaequipament informàtic i audiovisualmaterial d'oficinaviatges, inscripcions a congressos, etc., en el marc d'un projecte d'R&I. El seguiment de la despesa es duu a terme a través de l'eina Discoverer, de la qual l'OSRT en facilita un manual.

En aquest sentit, també ofereix informació i suport en la subcontractació de tercers i la col·laboració o contractació d'una persona per a una activitat d'R&I (tràmits, documentació, sol·licituds...).