Memòries: la nostra història

Valors, innovació i coneixement per a un desenvolupament sostenible

Memòria de responsabilitat social 2013 - 2014

 • Presentació
  • Carta del rector
  • Carta del president del Patronat
  • Carta del president del Consell Assessor
 • En síntesi
  • La Universitat Oberta de Catalunya
  • La universitat de les persones
  • Model educatiu i docència d'excel·lència
  • Recerca de frontera
  • La UOC, a l'eix digital
  • La UOC, al territori
  • La UOC i la participació en la millora social
  • Premis i reconeixements
 • Ètica i bon govern
  • Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
  • Òrgans de govern de la Universitat Oberta de Catalunya
  • Síndic de Greuges
  • Codi ètic
  • Mecanismes de participació
  • Gestió de riscos
 • La UOC i el compromís amb la responsabilitat social
  • La responsabilitat social de la UOC
  • El curs 2013-2014
 • Docència i qualitat
  • El model educatiu
  • Les titulacions de la UOC
  • L'oferta acadèmica
 • Recerca, transferència i innovació
  • Compromís amb la recerca de frontera i la transferència de coneixement
  • L'activitat de recerca a la UOC
  • Instituts i centres de recerca
  • El suport a la recerca i la transferència
  • Activitat de transferència i valorització de la UOC
  • La biblioteca de recerca
 • Estudiants i graduats
  • Els estudiants
   • Perfil de l'estudiant de la UOC
   • Acompanyament i figura de referència: el tutor
   • Igualtat d'oportunitats
   • Atenció a l'estudiant
   • Biblioteca
   • Presència al territori
   • Espais de participació
   • Satisfacció
   • Rendiment
   • Pràctiques
  • La comunitat de UOC Alumni
   • Espais de participació
   • Consolidació de la carrera professional
   • Servei d'Orientació professional
 • Compromís amb les persones
  • Política i enfocament de gestió
  • Diversitat i igualtat
  • Selecció i promoció
  • Retribució salarial i compensació
  • Beneficis socials
  • Mesures de conciliació
  • Formació i desenvolupament
  • Comunicació interna
  • Seguretat i salut
  • Relacions sindicals
  • Personal propi
  • Personal docent col·laborador
  • Estudiants en formació
 • Compromís amb la societat
  • L'empremta social
  • Extensió de la responsabilitat social als proveïdors
  • Xarxa territorial i relació amb el territori
  • Presència digital: la UOC oberta a la societat del coneixement
  • Posicionament del web de la Universitat
  • El compromís tecnològic de la UOC: responsabilitat social i sostenibilitat
  • Protecció de dades i seguretat informàtica
  • Institucions i empreses associades
  • Formació a mida i serveis a empreses
  • Campus per la Pau
  • Empreses del Grup UOC
 • La UOC al món
  • Acords amb empreses i organismes externs
  • Presència de la UOC en xarxes internacionals
  • Convenis internacionals signats
  • Internacionalització de l'equip propi
  • Internacionalització dels estudiants
 • Compromís ambiental
  • Consum tecnològic
  • Consum energètic
  • Consum d'aigua
  • Gestió de residus
  • Mesures d'eficiència energètica
  • Mobilitat sostenible
 • Compromís econòmic
  • Resum de l'exercici
  • Evolució del pressupost de la FUOC
  • Empreses vinculades: compromís econòmic
  • Dades de tancament
 • Annex
  • Sobre la memòria (abast i metodologia)
  • Resum d'indicadors GRI
  • Crèdits