• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Estudis d'Arts i Humanitats
Equip

Professorat

La creació de les titulacions que ofereix la UOC és responsabilitat d'un equip de professorat propi, que vetlla per la qualitat de cadascun dels cursos i assignatures.

Aquests professors i professores:

 • mantenen els continguts permanent actualitzats;
 • desenvolupen innovacions per a la millora constant del procés d'aprenentatge;
 • i asseguren la coherència i l'eficàcia de l'acció docent.

Professor col·laborador

En el decurs del període lectiu, l'aprenentatge dels estudiants a la UOC i el seu progrés en l'assoliment dels objectius de les assignatures té el suport de l'acció personalitzada i continuada del professor col·laborador que realitza la docència de cada assignatura. En el context del Campus Virtual, aquest professor o professora exerceix les funcions de guiatge i d'estímul.

Estudis d'Arts i Humanitats

  • Directora del Programa Grau Interuniversitari en Antropologia i Evolució Humana (URV-UOC)
  • Begonya Enguix Grau
  • benguixa r r o b auoc.edu
  • Directora del Programa Grau Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UVic-UCC, UOC)
  • Marta Coll Florit
  • mcollfla r r o b auoc.edu
  • Directora del Programa Màster Gestió Cultural
  • Muriel Gomez Pradas
  • mgomezpra r r o b auoc.edu
  • Directora del Programa Màster Interuniversitari en Mediterrànea Antiga (UOC-UAB-UAH)
  • Glòria Munilla Cabrillana
  • gmunillaa r r o b auoc.edu
  • Directora del Programa Màster propi Edició digital
  • Teresa Iribarren Donadeu
  • tiribarrena r r o b auoc.edu
  • Directora del Programa Màster Universitàri d'Estudis Catalans
  • Maite Puigdevall Serralvo
  • mpuigdevallsea r r o b auoc.edu
  • Directora del Programa Màster Universitari Història comtemporània i Món actual (UB-UOC)
  • Anna Busquets Alemany
  • abusquetsaa r r o b auoc.edu
  • Directora del Programa Postgrau Gestió d'esdeveniments culturals, esportius i corporatius
  • Alba Colombo Vilarrasa
  • acolomboa r r o b auoc.edu
  • Sotsdirector de recerca
  • Carles Prado Fonts
  • cpradoa r r o b auoc.edu
  • Professor/a
  • Pau David Alsina González
  • palsinaga r r o b auoc.edu