Edifici IN3

El Consell de Direcció de la Càtedra, integrat per representants de la UOC i de Linguamón – Casa de les Llengües, es va constituir el mes de març de 2007 i va nomenar Isidor Marí director de la Càtedra i Miquel Strubell secretari executiu. Posteriorment, Isidor Marí va ser nomenat president de la Secció Filològica de l'IEC. Així, el Consell, en la sessió del 19 d’octubre de 2010, va nomenar Miquel Strubell director de la Càtedra, Joan Pujolar secretari de la Càtedra i Maite Puigdevall responsable de l'Àrea de Docència de la Càtedra:                

Miquel Strubell va ser cap del Servei de Normalització Lingüística de la Generalitat de Catalunya l’any 1980. Posteriorment va ser director de l’Institut de Sociolingüística Catalana, secretari del Consell Social de la Llengua Catalana i vice-president del Consorci per a la Normalització Lingüística, fins l’any 1999 que es va incorporar com a professor de la UOC. 

Joan Pujolar es va llicenciar a la Universitat Autònoma de Barcelona en Filologia Anglogermànica i Filologia Catalana, i es va doctorar a la Universitat de Lancaster. Ha estat director dels Estudis de Llengües i Cultures de la UOC entre 2005 i 2009 i director del programa de Filologia catalana d'aquesta mateixa universitat entre 2001 i 2004.

Maite Puigdevall es va llicenciar en Filologia Catalana a la Universitat de Girona. Posteriorment es va traslladar a  Cardiff on va fer primer un màster en estudis etnològics gal.lesos al Departament de gal.lès i després va completar el doctorat sobre la planificació lingüística en el sector privat. El gener de 2008 es va incorporar a la UOC com a professora dels Estudis d'Arts i Humanitats. 

Formen part del Consell de la Càtedra les següents persones:

  • el director de Linguamón-Casa de les Llengües, Antoni Mir                
  • Linguamón-Casa de les Llengües, Marta Xirinachs
  • el vicerector de Postgrau, Formació Continuada i Multilingüisme de la UOC, Josep Maria Duart
  • el vicerector de Tecnologia de la UOC, Llorenç Valverde
  • la directora d’Estudis d'Arts i Humanitats, Agnès Vayreda
  • el director de la Càtedra, Miquel Strubell
  • el secretari executiu i responsable de recerca de la Càtedra, Joan Pujolar
  • la responsable de docència de la Càtedra, Maite Puigdevall