Multilinguisme i empresa

Multilingüisme i empresa


La Càtedra de Multilingüisme Linguamón–UOC està ha enllestit l'estudi sobre el multilingüisme de les empreses a Catalunya. A través d'aquest estudi sobre la gestió del multilingüisme a les empreses es pretén conèixer l’estat actual del multilingüisme de les empreses catalanes. La Càtedra ha comptat amb la col·laboració del professor Hagen –investigador principal de l'informe europeu ELAN.—, el Departament d’I nnovació, Universitats i Empresa, la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència, Linguamón - Casa de les Llengües i la Universitat Oberta de Catalunya.
 

El multilingüisme representa una oportunitat clau per a la internacionalització i l’expansió de la petita i mitjana empresa de Catalunya. Així ho indica l’estudi ELAN.cat: són prou multilingües les empreses catalanes?, que conclou que les empreses no dominen prou les llengües d’alguns mercats principals i emergents i destaca la necessitat que tant governs com companyies fomentin l’aprenentatge de llengües per a consolidar la internacionalització de l’economia. El treball també subratlla que el coneixement del català s’ha generalitzat en les PIME i és la llengua més emprada en les relacions comercials a Catalunya, en el 97,9% dels casos.

Les llengües més usades en el comerç amb l’estranger són l’anglès (69,2%), el francès (55,3%) i l’espanyol (40,8%); l’ús del portuguès, l’alemany i l’italià no supera el 17% tot i ser aquests mercats clau avui. El 15,5% de les empreses enquestades tenen intenció de comerciar en nous mercats, i molts d’aquests mercats reclamen el coneixement de llengües com xinès, rus, japonès o àrab. Tot i que la Xina i Rússia són el segon i tercer mercat en què volen comerciar en el futur les empreses catalanes, només un 1,8% i un 1,1% preveuen formar els seus treballadors en xinès i rus els propers tres anys. Hi ha una confiança excessiva en l’autosuficiència de l’anglès com a llengua franca internacional, com demostra el fet que el 90% de les firmes creuen que necessitaran formació en anglès.

De fet, només el 6,3% de les empreses enquestades és conscient que necessitarà formació en qüestions culturals internacionals que van més enllà del simple coneixement de les llengües dels països. Segons l’ELAN.cat, les empreses catalanes fan un ús molt limitat dels serveis de traducció i interpretació, i només un 10,6% ha contractat traductors o intèrprets en els darrers cinc anys. Tanmateix, s’ha registrat un augment de la demanda de traduccions a les llengües dels mercats emergents. També cal destacar que el 33% de les empreses que operen a l’estranger encara no tenen el web en anglès.

Pel que fa a les comunicacions externes, respondre en la llengua del client és un criteri compartit pel 97,2% de les empreses i, en aquest sentit, el 69,5% de les enquestades disposa de documentació en la llengua del client. Però en canvi, només el 37,8% disposa d’estratègia formal de comunicació per a establir contacte amb els clients a les diferents àrees lingüístiques en què operen.

L’estudi ELAN va definir que les quatre claus lingüístiques de la competitivat internacional són tenir una estratègia lingüística ben definida; contractar personal lingüísticament competent; comptar amb parlants nadius, i fer un ús apropiat de la traducció/interpretació.

Els objectius principals d’aquest estudi han estat:
 

1. Conèixer l’impacte econòmic de les barreres lingüístiques i culturals sobre el comerç i la relació que s’hi presenta amb la dimensió i el sector d’activitat de les empreses.
 

2. Conèixer en quina mesura la disponibilitat de personal competent en les diverses llengües influeix en el desenvolupament de les relacions comercials.
 

3. Conèixer la rellevància de les diferents llengües en el context de les relacions i comunicacions de l’àmbit econòmic.


Vegeu l'opuscle de l'estudi.
 

A més, la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC va participar en l’organització del Seminari “Mercat  global i mercat local: implicacions per al multilingüisme de l’empresa". Aquest seminari partia de la presentació d’estudis i experiències europees rellevants sobre la gestió del multilingüisme de les empreses i aborda l’anàlisi de la situació actual de l’economia catalana en aquest sentit.

 

Per a més informació, també podeu consultar els següents enllaços:

 

Línies principals de la política de multilingüisme de la Unió Europea.
Informe ELAN (text en anglès)

Informe a càrrec de Stephen Hagen sobre l’estudi ELAN.CAT (Text en anglès)