L’eHealth Center és un centre acadèmic transdisciplinari que genera i transfereix coneixement en salut digital. L’eHealth Center treballa en projectes d’alt impacte social, col·laborant amb organitzacions nacionals i internacionals per a desenvolupar, implementar i avaluar models que afavoreixin l’apoderament de ciutadans i professionals. I tot això ho fa emprant les tecnologies de la informació i la comunicació per tal de permetre afrontar els reptes de salut i qualitat de vida de les properes dècades.

De fet, el compromís de la UOC amb l’àmbit de la salut digital es remunta a l’any 2001, quan la UOC va posar en marxa el Projecte Internet Catalunya sota la direcció de Manuel Castells (un projecte pioner a Europa i que ha rebut diverses distincions), amb l’objectiu d’analitzar l’impacte de les TIC a diversos àmbits de la societat i l’activitat humana. Precisament, una de les dimensions de l’anàlisi va tenir lloc en l’àmbit de la salut i la sanitat. Això va significar el punt de partida d’un llarg recorregut de projectes de recerca multidisciplinària en l’àmbit de la salut digital, benestar i qualitat de vida.