Personal de gestió

El personal de gestió dels estudis està format per l'administradora d'estudis, els mànagers de programa i  les tècniques de gestió de programes, cadascun d'ells/es amb diferents funcions que vetllen per al bon funcionament dels diferents programes, i dels seus docents.

Estudis d'Arts i Humanitats