Graduació del curs 2013-2014

Graduació 2013-2014

Enhorabona, graduats!

Actes de graduació
Barcelona
15 de novembre de 2014

S'hi van celebrar tres actes de graduació, en funció dels estudis cursats:
 

9.30 h | 12.30 h | 16 h

Madrid
29 de novembre de 2014

Acte per als graduats i graduades de totes les titulacions.

Parlaments del rector

 
Parlament del rector de la UOC, Josep A. Planell, als actes de graduació de Barcelona
 
Parlament del rector de la UOC, Josep A. Planell, a l'acte de graduació a Madrid

Representants dels graduats

 
Josep Tuldrà Casasa, representant dels graduats

Barcelona, 15 de novembre de 2014, 9.30 h.

 
Neus Fàbregues Teixidor, representant dels graduats

Barcelona, 15 de novembre de 2014, 12.30 h.

 
Núria Miquel Valdés, representant dels graduats

Barcelona, 15 de novembre de 2014, 16.30 h.

 
María Belén García González, representant dels graduats

Madrid, 29 de novembre de 2014.

Coneix els padrins

Padrins de la graduació

 
Pere Vallès, padrí de la graduació

Barcelona, 15 de novembre.

 
Jorge Sáinz, padrí de la graduació

Madrid, 29 de novembre de 2014.

Coneix els padrins