Graduació del curs 2014-2015

Graduació 2014-2015  

Albert Om, el convidat de tres graduats de la UOC

Actes de graduació
Barcelona
14 de novembre de 2015

S'hi van celebrar tres actes de graduació, en funció dels estudis cursats:
 

9.30 h | 12.30 h | 16 h

Madrid
28 de novembre de 2015

Acte per als graduats i graduades de totes les titulacions.

Graduació 2014-2015  

Entrevistes als graduats

Graduació 2014-2015  

Crònica dels actes de graduació

Parlaments del rector

 
Parlament del rector de la UOC, Josep A. Planell, als actes de graduació de Barcelona
 
Parlament del rector de la UOC, Josep A. Planell, a l'acte de graduació de Madrid

Representants dels graduats

 
Marta Capdevila, representante de los graduados

Barcelona, 14 de noviembre de 2015, 9.30 h.

 
Chiara Leoni, representant dels graduats

Barcelona, 14 de novembre de 2015, 12.30 h.

 
María Rosa Sanz García, representant dels graduats

Barcelona, 14 de novembre de 2015, 16.30 h.

 
Gerardo Palmero, representant dels graduats

Madrid, 28 de novembre de 2015.

Coneix els padrins

Padrins de la graduació

 
Eduard Vallory, padrí de la graduació

Barcelona, 14 de novembre de 2015.

 
Sofia Benjumea, padrina de la graduació

Madrid, 28 de novembre de 2015.

Coneix els padrins

Parlaments

 
Pere Vallès, president del Patronat de la UOC

Barcelona, 14 de novembre de 2015.

 
Lluís Jofre, secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 14 de novembre de 2015.

 
Josep Jonàs, president de UOC Alumni

Barcelona, 14 de novembre de 2015.