De Mèxic a Barcelona, cuina i dones. De l'espai privat a la transmissió del patrimoni cultural

When

null