Gender equality

Unitat d'Igualtat
igualtat@uoc.edu
 @UOCigualtat

Presidència de la Unitat d'Igualtat
Pastora Martínez Semper

Coordinació de la Unitat d'Igualtat
Maria Olivella Quintana

We guarantee that any emails you send us will be treated with full confidentiality.