Igualtat de gènere

Unitat d'Igualtat
igualtat@uoc.edu
 @UOCigualtat

Presidència de la Unitat d'Igualtat
Pastora Martínez Semper

Coordinació de la Unitat d'Igualtat
Maria Olivella Quintana

En cas que us adreceu a la Unitat d'Igualtat per correu electrònic, garantim la confidencialitat absoluta de les comunicacions.