Foto: Obra Social

Amb aquest projecte, amb una dotació econòmica de 100.000 euros, s'aspira a millorar la informació i la comunicació entre els professionals de l'entorn sanitari i les famílies que tenen infants que pateixen malalties minoritàries. Per a aconseguir-ho, s'analitzarà la informació escrita que les famílies reben dels professionals i de les associacions i la manera com l'assimilen, a més dels problemes que dificulten l'accés a la sanitat de manera igualitària.

A partir d'aquí, els investigadors redactaran un protocol d'acció que contribueixi a informar adequadament les famílies i crearan una app que complementi les accions d'inclusió i els coneixements de la població sobre aquestes malalties, per tal que els pares d'aquests infants puguin prendre les decisions que considerin més adequades a partir d'una bona informació.

Per als investigadors d'aquesta recerca interuniversitària, «JUNTS té un potencial inclusiu perquè incorpora d'una manera responsable la societat en la recerca per mitjà de les associacions de malalts i familiars, tant en l'anàlisi com en les aplicacions que se'n generen».


Sobre el programa RecerCaixa

A la convocatòria d'enguany, que correspon a la sisena edició, s'hi han presentat un total de 211 projectes de 42 centres. Entre aquests, n'hi ha 19 que han estat seleccionats en la convocatòria del 2015 del programa RecerCaixa per a dur a terme projectes d'excel·lència en l'àmbit de les ciències socials i de la salut.

La iniciativa es va posar en marxa l'any 2010 per a impulsar els millors projectes dels grups i els investigadors que treballen a Catalunya, procedents tant d'universitats públiques i privades com de centres de recerca.

Enllaços relacionats