Personal de gestió


El personal de gestió dels estudis està format per l'administradora d'estudis, les mànagers de programa i les tècniques de gestió de programa, cadascuna d'elles amb diferents funcions que vetllen per al bon funcionament dels diferents programes i dels seus docents.

Estudis de Ciències de la Salut