Model educatiu com a base de la TD a les institucions