Recerca i Doctorat

Publicacions

R. Clarisó; E. Gil; I. Guitart; J. No; J. Planella; J. Rivera (en revisió). Use evaluation and design recommendations for the application of e-books in a university context. Computers and Education

Andreu, LL.; Sanz-Torrent,M. & Serrat, E. (2009). Una propuesta de renovación metodológica en el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior: los pequeños grupos de investigación cooperativos. Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, 12(3), 111- 126

Pereira, Mª C.; Solé Blanch, J.; Valero Iglesias, L. F. (2009). “El papel de la lectura en la Educación Superior. Algunas reflexiones aplicadas en Educación Social” a Universitas Tarraconensis, Revista de Ciències de l’Educació. Any XXXIII, III època. Edita Departament de Pedagogia. Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, (Pág/s. 217-235).

Vives, J., Portell, M. i Boixadós, M (2009). Mètodes d’investigació quantitativa. Episodi 0.
http://cv.uoc.edu/continguts/XW08_10511_02660/index.html.

Portell, M., Boixadós, M., i Vives, J. (2008). Disseny i aplicació d’una activitat per a integrar coneixement i autoavaluar competències metodològiques. En M. Martínez i E. Añaños (Eds.), Cap a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Experiències docents innovadores de la UAB en Ciències Experimentals i Tecnologies i en Ciències de la Salut (pp. 213-222). Campus de Bellaterra: Servei de Publicacions UAB. ISBN: 978-84-490-2576-1

Fuentes Goyanes, E. i Solé Blanch, J. (2007): “L’òpera i l’educació superior” a Temps d’Educació, Núm. 33 (2n semestre de 2007). Edita Institut de Ciències de l’Educació (ICE). Universitat de Barcelona, (Pàg/s. 257-266).

Barberà, E; Bautista, G.; Espasa, A., Guasch, T. (2006). Portfolio electrónico: desarrollo de competencias profesionales en la Red. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), Vol. 3.
http://www.uoc.edu/rusc/3/2/dt/esp/barbera_bautista_espasa_guasch.pdf

Guasch, T., Barberà, E., Bautista, G., Canet, L., i Espasa, A. (2006). Què és un dossier d’aprenentatge? Material hipermedia coordinat pel Gabinet de Llengua de la UAB i el Servei de Llengua i Terminologia de la UPC (Projecte interuniversitari Argumenta).

Pérez Cabaní, M.L.; Guasch, T.; Juandó, J. i Sangerman, E. (2005). La presa d’apunts a la universitat. Material hipermedia coordinat pel Gabinet de Llengua de la UAB i el Servei de Llengua i Terminologia de la UPC (Projecte interuniversitari Argumenta).