La Intranet

La Intranet de l’OSRT és un espai creat per a informar de l’activitat d’R&I de la UOC i donar més suport al personal investigador reforçant el servei que s’ofereix.

Entre les aplicacions que s’hi troben es destaquen, entre d’altres, el calendari de convocatòries previstes, que es pot instal·lar a l'ordinador o a qualsevol dispositiu mòbil, i un cercador que posa a l'abast de l'usuari informació, documentació i el personal de referència de l'OSRT per a dur a terme gestions relacionades amb el desenvolupament d'activitats d'R&I.

Per a resoldre dubtes, la intranet incorpora respostes a més de 350 «Preguntes més freqüents». Qüestions com «quins passos s'han de seguir per a presentar una proposta d'ajut extern?», «Quin suport em podeu donar des de l'OSRT per a la planificació del meu projecte?» o «Què és una sol·licitud interna i quan s'ha de fer perquè un professor/investigador sigui acceptat per a fer una estada a la UOC?» es poden consultar en aquest portal.

La Intranet de l'OSRT només és accessible per al personal docent i investigador i el personal de gestió que desenvolupen activitats d'R&I.

Tota aquesta sèrie de prestacions tenen l’objectiu de facilitar el dia a dia al personal investigador de la UOC i, al mateix temps, intensificar la comunicació entre els membres de la comunitat. A més, inclou un «mur» on els usuaris poden aportar idees, suggeriments i propostes i, a més, es pot estar connectat constantment mitjançant les xarxes socials, com ara el Facebook, el Twitter i el LinkedIn.