Presentació

L'objectiu de la Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament és promoure, mitjançant la investigació i l'educació, la comprensió dels aliments com un element social i cultural. Ho fa mitjançant la millora dels vincles entre l'educació, la investigació i el desenvolupament de l'agricultura sostenible, i centrant-se en el paper de les TIC i l'alfabetització digital gràcies a l'experiència i coneixements de la Universitat.