Memòries: la nostra història

Memòria del curs 2003-2004: Aposta per la recerca: nova seu de l'IN3 i publicació de resultats del Projecte Internet Catalunya

Document complet [PDF 1.463 kB]

Presentació [PDF 122 kB]

Organització [PDF 248 kB]

Activitat [PDF 652 kB]

Memòria econòmica [PDF 363 kB]

Annexos - Activitats de difusió social [PDF 87 kB]