L'Escola de Doctorat de la UOC convoca beques per a fer els estudis de doctorat en cada nova edici d'alguns dels tres programes de doctorat. Les beques UOC - Escola de Doctorat per a la realitzaci de tesis doctorals comporten la dedicaci exclusiva de l'estudiant i la seva incorporaci fsica a les instal·lacions de la Universitat.

La durada mxima de les beques s de 4 anys i s'han de renovar anualment. Aquesta renovaci s condicionada a la consecuci, per part de l'estudiant beneficiari de la beca, dels objectius formatius i de recerca que li corresponguin. Entre aquests objectius hi ha la realitzaci del perode de recerca organitzat en un termini mxim de 3 anys i el desenvolupament de treballs de recerca derivats de la tesi doctoral.

La comunicaci de les bases per a la renovaci de les beques, i tamb la informaci de les resolucions de concessi, es fa per correu electrnic, amb missatges adreats al personal investigador.

El perode de recerca organitzat per l'Escola de Doctorat de la UOC s'ofereix en dues modalitats:

Modalitat d'ensenyament presencial i a temps complet

Als estudiants que sn beneficiaris d'una beca competitiva predoctoral, com les beques UOC - Escola de Doctorat per a la realitzaci de tesis doctorals o les beques concedides per altres entitats (com el Ministeri de Cincia i Innovaci i l'Agncia de Gesti d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya, AGAUR), la instituci d'acollida de les quals s la Fundaci per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), se'ls ofereix un rgim d'estudi a temps complet i presencial, amb l'excepci dels cursos metodolgics, els seminaris temtics de recerca i els complements de formaci susceptibles d'incorporar-se al seu itinerari formatiu.

El procs d'ensenyament-aprenentatge dels cursos metodolgics, els seminaris temtics de recerca i els complements de formaci es duu a terme mitjanant el Campus Virtual de la Universitat o de l'entorn virtual que s'hagi establert. La resta d'activitats formatives, i tamb l'activitat de recerca empresa pels estudiants, es fan habitualment en els espais de l'Escola de Doctorat i en els dos centres de recerca de la Universitat: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eLearn Center (eLC).

L'edifici en el qual l'Escola de Doctorat t la seu s el lloc on es duen a terme les sessions del seminari de recerca del doctorat i els tallers metodolgics complementaris, i on, preferentment, es fan els seminaris dels grups de recerca, els exmens finals de projecte, les avaluacions anuals de seguiment, etc. Tamb s el lloc on aquest col·lectiu de doctorands/es duu a terme habitualment l'activitat de recerca, sense perjudici de les estades temporals que, en l'acompliment d'aquesta activitat, facin en altres institucions d'ensenyament superior o altres centres de recerca, i dels desplaaments que facin per als seus treballs de camp i per a la difusi dels seus treballs de recerca.

Segons el Reial Decret 99/2011, la durada dels estudis de doctorat a temps complet ser de 3 anys com a mxim, que es comptaran des de l'admissi del doctorand/a al programa fins a la presentaci de la tesi doctoral. Si passat aquest perode de 3 anys no s'hagus presentat la sol·licitud de depsit de tesi, la Comissi Acadmica podr autoritzar una prrroga d'un any i, excepcionalment, d'un any ms.

Modalitat d'ensenyament a distncia

Per a la resta d'estudiants del perode de recerca organitzat del doctorat, aquest s'ofereix en la modalitat d'ensenyament a distncia, amb l'excepci de l'acte de lectura i defensa de la tesi doctoral, que, necessriament, t carcter presencial. Segons el Reial Decret 99/2011, els doctorands/es que facin els estudis de doctorat a temps parcial, disposaran de 5 anys des de l'admissi al programa fins a la presentaci de la tesi doctoral. Si passat aquest perode de 5 anys no s'hagus presentat la sol·licitud de depsit de tesi, la Comissi Acadmica podr autoritzar una prrroga de dos anys ms, i podria ampliar-se a un any addicional.