L'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya ofereix una programació semestral d'activitats. Les activitats poden ser tallers (workshops) o seminaris, orientats als doctorands/es i al personal investigador de la Universitat, i actes de defensa de tesi o de divulgació, que són oberts a tothom que hi pugui estar interessat.


Calendari de sol·licitud d'admissió als programes de doctorat 2017/18:

1 de desembre de 2016: Inici de la convocatòria de beques i accés als tres programes de doctorat.

15 de febrer de 2017:  Ampliació del termini per el tancament de la convocatòria d'accés.

15 de maig de 2017 : Resolució dels candidats/es que han obtingut una beca UOC.

1 de juny de 2017: Resolució dels candidats/es admesos als programes 


Dates importants:

1 de març de 2017: Els doctorands/es que van començar els estudis de doctorat pel Reial decret 1393/2007, és a dir, que van començar l'any 2012/13 o abans d'aquest any, disposaran fins a el 30 de setembre del 2017 per a defensar la tesi doctoral. Podran dipositar la tesi fins a l'1 de març del 2017.