• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Beques i programes de mobilitat
Pla de Doctorats Industrials

El Pla de Doctorats Industrials és una estratègia liderada per la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb les universitats, amb els objectius d'augmentar la competitivitat i la internacionalització empresarial, retenir el talent i l'alta qualificació, i promoure la incorporació dels doctorands/es en les iniciatives d'R+D+I de les empreses i institucions.

Els agents implicats en els doctorats industrials són l'empresa o institució, la universitat, el doctorand/a i la Generalitat de Catalunya.