Projectes en curs

 
Connectat a casa. L'ús de les tecnologies digitals entre la gent gran

BECONNECT@HOME investiga canvis fonamentals en la manera de viure la vellesa actualment a causa del paper que tenen les infraestructures digitals en la (re)definició dels espais quotidians i de l’experiència d’«estar connectat». Volem corregir la manca d’estudis que facin una exploració i una teorització del paper dels dispositius de comunicació digital en la definició de la vida de la gent gran. El projecte facilitarà que la gent gran tingui un coneixement detallat de l’ús digital i dissenyarà recomanacions per a intervencions digitals destinades a incrementar-ne la connectivitat social.

 
Desenvolupament d'una aplicació d'ajuda en la presa de decisions sobre intervencions psicosocials per a trastorns de l'espectre autista (AUTAPP)

L’AUTAPP durà a terme una síntesi de l’evidència científica sobre l’eficàcia de les intervencions psicosocials en casos de trastorns de l’espectre autista, dissenyarà i desenvoluparà una aplicació mòbil per a donar suport en la presa de decisions clíniques i, per tant, ajudar a seleccionar la intervenció psicosocial més adequada segons cada pacient.

 
Metàfores del trastorn mental greu. Anàlisi del discurs de persones afectades i professionals de la salut mental

El projecte MOMENT vol contribuir a millorar la comprensió del trastorn mental greu a partir de l’anàlisi del discurs dels dos grans col·lectius implicats, les persones afectades i els professionals de la salut mental, aplicant-hi com a mètode d’anàlisi la teoria de la metàfora conceptual.

 
Formació sobre l'adaptabilitat de les tecnologies per a la vida assistida (TVA) a la llar i en l'atenció comunitària

El projecte busca promoure l’adaptació ètica i pràctica de les tecnologies per a la vida assistida en l’atenció a llarg termini. L’objectiu principal del projecte TECH CARE és introduir i capacitar els grups objectiu directes en l’actuació com a avaluadors i assessors de nivell primari sobre els reptes ètics i pràctics que determinen l’acceptabilitat de les TVA en l’atenció domiciliària i comunitària.