Comissió consultiva

La Comissió Consultiva de l’eHealth Center és un consell de naturalesa consultiva, representatiu de tots els agents de la societat que són actors en el sistema de salut i que des d’una perspectiva multidisciplinària contribueixen al canvi del paradigma del model de salut a partir de la incorporació i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.