Comissió consultiva

La Comissió Consultiva de l’eHealth Center és un consell de naturalesa consultiva, representatiu de tots els agents de la societat que són actors en el sistema de salut i que des d’una perspectiva multidisciplinària contribueixen al canvi del paradigma del model de salut a partir de la incorporació i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Salut pública i qualitat de vida

 • Pau Batlle (Dipsalut)
 • Jordi Naval (BIOCAT)
 • Carme Borrell (Agència de Salut Pública de Barcelona, ASPB)
 • Carmen Cabezas (Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya)
 • Antoni Dedeu (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, AQuAS)
 • Josep Rodríguez-Roca (Consorci de Serveis Socials de Barcelona)

Gestió sanitària

 • Anna Ripoll (Bioinformàtics de Barcelona)
 • Luis Carretero (Marina Salud)
 • Daniel Luna (Hospital Italiano de Buenos Aires)
 • Felip Miralles (EURECAT)
 • Carlos Mur (SEDISA)

Ciutadans, pacients i ONG

 • Alfonso Bustos (Metges Sense Fronteres)
 • Juan Carrión (Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER)
 • Tomás Castillo (Plataforma de Organizaciones de Pacientes)
 • María Ángeles Medina (Asociación Salud Digital)
 • Pedro Soriano (FF Pacientes)

Professionals de la salut

 • Josep Maria Castel (Fundació Institut Català de Farmacologia, Hospital Universitari Vall d'Hebron)
 • Joan Carles March (Escuela Andaluza de Salud Pública, EASP)
 • Lluís G. Pareras (Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, COMB)
 • Pilar Saura (Badalona Serveis Assistencials, BSA)
 • Jose M. Tormos (Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann)
 • Jordi Serrano (Universal Doctor)
 • Marta Príncep (BHV Partners)